16. 01. 2023, Ing. Petr Kučera
Přiznání k silniční dani za rok 2022, vzor tiskopisu, předmět daně, termín podání a platby. Postup v Účtu, převod vozidel 2021 -> 2022, vozidla podrobně. ePodání, portál Moje daně, datová schránka.

SILNIČNÍ DAŇ 2022

Vzor tiskopisu

Pro rok 2022 platí nové tiskopisy Přiznání k dani silniční MFin 5407 vzor 19, Příloha k přiznání MFin 5407/1 vzor 17 a Pokyny k vyplnění MFin 5408 vzor 30.

Formulář Přiznání k dani silniční za rok 2022 reaguje na zásadní změny v předmětu daně či výše daně od roku 2022.

Předmět daně

Silniční dani nepodléhají osobní vozidla, autobusy, vozidla kategorie N1, O1, O2. Nezohledňuje se stáří vozidel.

Předmětem daně jsou pouze vozidla kategorie N2, N3, O3 a O4. Pro výpočet daně je třeba znát ještě druh karoserie (BA - nákladní automobil, BB - skříňový automobil, BC - tahač návěsu, BD - silniční tahač), počet náprav, největší povolenou hmotnost v tunách a počet měsíců, kdy je vozidlo předmětem daně. Maximální sazba za jedno vozidlo může činit 24.200 Kč/rok (v roce 2021 37.800 Kč/rok).

Vozidla s dílčí daní 0 Kč (např. vozidlo kategorie N3, karoserie BA, počet náprav 2, největší povolená hmotnost méně než 12 t) se do daňového přiznání neuvádí.

Termín podání

Termín pro podání přiznání za rok 2022 je úterý 31.ledna 2023.

Platba záloh a daně

Zálohy na silniční daň se neplatí. Daň je splatná ve lhůtě daňového přiznání, tj. do 31.1.2023.

Podrobné informace

Finanční správa zveřejnila Informace k podání k podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2022.

SILNIČNÍ DAŇ V ÚČTU

Kde zpracovat

Přiznání k silniční dani za rok 2022 zpracujte v Účtu 2023. V Účtu 2022 nelze!

Převod přiznání z Účta 2022 do Účta 2023

Předpokládejme, že v Účtu 2022 máte zpracováno přiznání k silniční dani za rok 2021. Po převodu dat se v Účtu 2023 v /Ostatní /Silniční daň /Přiznání k dani silniční od 2022 /Seznam poplatníků daně připraví přiznání za rok 2022.

Vozidla se převedou podle kategorie takto:

2021        2022        poznámka
----------------------------------------------------------------
1 - osobní     nepřevede se    není předmětem daně
2 - tahač     3 - N2, N3, BC   může být i 4 - N2, N3, BD
3 - návěs     7 - O        návěs DA není před. daně
4 - autobus    nepřevede se    není předmětem daně
5 - nákladní    1 - N2, N3, BA   může být i 2 - N2, N3, BB
6 - přívěs     5 - O4
8 - rostl.výroba  6 - N
9 - výše neuved.  6 - N
A - tand. přívěs  5 - O4, DB, DC, DE

Pokud v Účtu 2022 máte přiznání za roky 2021 i 2022, převedou se obě do Účta 2023 a obě budou s letopočtem 2022.

Vozidla podrobně

Ve /Vozidla podrobně (nebo v /Seznam poplatníků daně či v /Daňové přiznání stiskněte CtrlF7) zkontrolujte/opravte/doplňte vozidla používaná k podnikání v průběhu roku 2022.

Pozornost věnujte zejména:

sl. 16 Kód
Kód vozidla je odvozen od kategorie vozidla a typu karoserie. Tyto údaje najdete v technickém průkazu. Využijte číselník (klávesa F7).

sl. Kateg
Místo pro stručnou poznámku, např. zkratku kategorie či druh karoserie.

sl. 17 Nápr
Počet náprav dle technického průkazu. Nevyplňuje se u kódů vozidla 5 a 7.

sl. 18 Tun
Největší povolená hmotnost vozidla v tunách, u tahačů návěsů a silničních tahačů největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách.

sl. 20 Měs
Počet měsíců, kdy bylo vozidlo předmětem daně.

sl. 22 Písm Uveďte písmeno z § 3, podle kterého je vozidlo osvobozeno. Využijte číselník (klávesa F7).

sl. Saz% Uveďte slevu (25, 50, 75, 90, 100 %) u kombinované dopravy. Využijte číselník (klávesa F7).

Dodatečné přiznání

V dodatečném přiznání nezapomeňte vyplnit/zkontrolovat:

ř05 daňové přiznání - dodatečné,
  datum zjištění důvodů pro podání dodatečného přiznání
ř27 typ řádku, který se mění (V = vložený, O = opravný
  R = rušený), využijte číselníku (klávesa F7)
ř29 poslední známá daň (= ta původní, nesprávná)
ř30 výsledná daň včetně dodatečně zjištěné (= ta po opravě,
  správná)
ř31 rozdíl (ř30 - ř29)
ř32 popis důvodů pro podání dodatečného přiznání

Tisk přiznání

V /Tisk daňového přiznání vytiskněte jako /PDF tiskopis.

Daň do závazků

Celkovou výši daně převeďte do závazků a pohledávek (/Tisk daňového přiznání /Doplatek do závazků).

ePodání přes portál Moje daně

Účto dokáže přiznání k dani silniční načíst do aplikace Moje daně a odtud lze odeslat správci daně jako ePodání.

1) V /Tisk daňového přiznání /e-Podání DSLDP3 se objeví hláška "Přiznání k dani silniční - soubor pro e-Podání: C:\UCTO2023\{MAIL}\DSLDP3.XML". Potvrďte klávesou Enter.

2) Vyberte /e-Podání na internetu /Načíst soubor automaticky.

Spustí se portál Moje daně a soubor se načte. Objeví se Informace o souboru s datovou zprávou, případně protokol chyb s kritickými chybami.

Podání zkontrolujte (/Protokol chyb), opravte (/Úprava ve formuláři, /Elektronický formulář) a odešlete (/Odeslat).

ePodání datovou schránkou

Pokud xml soubor zkontrolovaný na portálu Moje daně neobsahuje chyby, můžete jej odeslat datovou schránkou přímo z Účta.

V /e-Podání DSLDP3 vyberte /Datová schránka. V /Odesílatel doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte údaje o příjemci. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.