18.01. 2023, Ing. Petr Kučera
Plátce, který v průběhu roku krátil DPH na vstupu, je povinen v přiznání za poslední zdaňovací období roku vypořádat nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění. Postup v programu Účto. Příklad.

Koeficient v zákoně o DPH

Roční vypořádání předepisuje § 76/7 zákona o DPH.

Po skončení aktuálního kalendářního roku plátce provede vypořádání odpočtu daně v krácené výši za všechna zdaňovací období tohoto roku. Vypořádání uvede do daňového přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku. Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi vypočteným nárokem na odpočet daně u krácených plnění z údajů za celé vypořádávané období a součtem uplatněných nároků na odpočet daně u krácených plnění v jednotlivých zdaňovacích obdobích zahrnovaných do vypořádání. Vypočtený nárok na odpočet daně u krácených plnění je součtem daně na vstupu za tato krácená plnění za celé vypořádávané období vynásobený koeficientem, který je vypočten z údajů o uskutečněných plněních za celé vypořádávané období.

Postup v Účtu

V programu Účto postupujte takto (předpokládáme čtvrtletní zdaňovací období, zálohový koeficient roku 2022 80 %):

1) V /Přiznání k DPH /Přiznání vzor 23 zadejte zdaňovací období 01.01.2022 až 31.03.2022 volte /Vypořádací koef. ř53 /Plnění s nárokem na odpočet. Po opuštění sestavy program nabídne "Přidat řádek do tabulky Údaje opsané z daňových přiznání?, potvrďte A.

2) Opakujte pro další zdaňovací období roku 2022.

3) V /Vypořádací koef. ř53 /Údaje opsané z daňových přiznání zkontrolujte, případně opravte přenesené údaje získané postupem podle předchozích odstavců. Zejména se zaměřte na údaje ze sloupců r51s, r51b a r52, které se přebírají z /Ručně zadaných údajů (přes menu /Tisk daňového přiznání) a mohou se v jednotlivých zdaňovacích obdobích lišit. Řádky za jiné období než vypořádaného roku odznačte (klávesa F8).

Příklad:

■  ... jen takto označený řádek vstoupí do výpočtu koeficientu
PNO ... uskutečněná plnění s nárokem na odpočet
r46k ... řádek 46, krácený odpočet daně celkem
r50 ... řádek 50, plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet
r51s ... řádek 51, plnění nezapočítávaná do koeficientu s nárokem
     na odpočet
r51b ... řádek 51, plněná nezapočítávaná do koeficientu bez
     nároku na odpočet
r52 ... řádek 52, odpočet z plnění krácených koeficientem, součin
     r46k a zálohového koeficientu (v našem příkladu 80 %)

4) Volte /Vypořádací koef. ř53 /Koeficient a roční vypořádání ř53. Sestavu vytiskněte.

Příklad:

Plátce měl za rok 2022 nárok na odpočet částky 16.875 Kč, nárokoval však 18.000. Rozdíl -1125 je vypořádáním.

5) V nabídce /Tisk daňového přiznání /Ručně zadané údaje doplňte v řádku 53 (vypořádání odpočtu) koeficient a vypořádání (včetně znaménka).

6) Podejte přiznání za IV.Q.2022.

Zálohový koeficient v roce 2023

Vypořádací koeficient roku 2022 bude zálohovým koeficientem roku 2023. Poprvé za zdaňovací období leden nebo 1. čtvrtletí 2023 jej uveďte v celých procentech do řádku 52 (/Ručně zadané údaje) a řádek 53 nezapomeňte vynulovat.

Neuplatněný odpočet a daňové výdaje

O částku neuplatněného odpočtu nezapomeňte navýšit výdaje nejlépe prostřednictvím uzávěrkových operací. V našem příkladu byla celková suma nároku 22.500 Kč, nárok byl 16.875 Kč. O rozdíl, tj. 5.625 Kč je možné zvýšit výdaje.

V /Přehledy /Účetní výkazy /Uzávěrkové operace /Editace s aktualizací odpisů zapište větu:

Další pomocné sestavy najdete v /Ostatní /Daň z příjmů /Podklady z účetnictví /Speciality /Krácení odpočtu DPH nebo /-"- podle Data DPH.