19.01. 2023, Ing. Petr Kučera
V přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2022 nezapomeňte vypořádat nárok na odpočet daně, provést opravu či úpravu odpočtu, případně oznámit změnu zdaňovacího období.

Kód zdaňovacího období

V případě potřeby vyplnit kód zdaňovacího období následujícího roku (/Přiznání k DPH /Přiznání vzor 23 /Tisk daňového přiznání /Parametry tiskopisu).

Využijte číselník (klávesa F7):

Q ... uvede plátce, jehož zdaňovacím obdobím je měsíc, a který se
   rozhodl, že jeho zdaňovacím obdobím bude čtvrtletí,
M ... uvede plátce, jehož zdaňovacím obdobím je čtvrtletí, a
   který se rozhodl, že jeho zdaňovacím obdobím bude měsíc 
   nebo již nesplňuje podmínky pro čtvrtletní zdaňovací
   období.  
  

Příklad 1: Obrat měsíčního plátce za rok 2022 nepřesáhl 10 mil. Kč. Plátce se rozhodl, že bude čtvrtletním plátcem. Správci tuto skutečnost oznámí vyplněním kódu Q v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období roku 2022.

Příklad 2: Obrat čtvrtletního plátce za rok 2022 přesáhl 10 mil. Kč. Je povinen stát se měsíčním plátcem. Správci tuto skutečnost oznámí vyplněním kódu M v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období roku 2022.

Plátci, jejichž zdaňovací období se v následujícím zdaňovacím období nemění, kód nevyplňují!

Vypořádání odpočtu daně (§ 76/7 až 10)

Použije-li plátce přijatá zdanitelná plnění v rámci svých ekonomických činností jak pro svá plnění, u kterých má nárok na odpočet, tak i pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet, má nárok na odpočet daně pouze v krácené výši. Odpočet se krátí koeficientem.

Plátci, kteří v průběhu roku krátili DPH na vstupu koeficientem, provádějí v posledním přiznání za kalendářní rok vypořádání odpočtu daně.

Podrobná nápověda v článku Vypořádací koeficient. Vypořádací koeficient i částka se zapíší do řádku 53 přiznání (/Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 23 /Tisk daňového přiznání /Ručně zadané údaje).

Oprava poměrného nároku na odpočet daně (§ 75/5, § 77)

Uplatňování odpočtu v poměrné výši řeší plátce, který zdanitelné plnění použije jak pro svou ekonomickou činnost, tak i pro účely s ní nesouvisející.

Oprava nároku na odpočet se provádí v řádku 45 přiznání (/Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 23 /Tisk daňového přiznání /Ručně zadané údaje).

Úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku (§ 78 až § 78e)

Úprava odpočtu daně se vztahuje na změnu účelu použití v rámci ekonomické činnosti a také na změnu rozsahu použití dlouhodobého majetku částečně pro ekonomické činnosti plátce a částečně pro účely s ní nesouvisející.

Úprava odpočtu se provede v řádku 60 přiznání (/Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 23 /Tisk daňového přiznání /Ručně zadané údaje).