27. 01. 2023, Ing. Petr Kučera
Povinná elektronická forma. Druhy daňových ePodání. Výchozí prohlížeč. Postup v Účtu i na portálu Moje daně. Datová schránka. XML soubor.

EPODÁNÍ

Povinná elektronická forma

Povinná elektronická forma se uplatní u Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného i Kontrolního hlášení a Vyúčtování zálohové daně (pokud plátce vyplatil příjmy ze závislé činnosti nerezidentům a není fyzickou osobou s maximálně 10 zaměstnanci).

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, je povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky.

Druhy ePodání v Účtu

Druh ePodání             Název souboru
-----------------------------------------------------------------
Přiznání k DPH            DPHDP3.XML
Kontrolní hlášení          DPHKH1.XML
Souhrnné hlášení           DPHSHV.XML
Přiznání k DPFO           DPFDP6.XML
Přiznání k DPFO, zaměstnanci     DPFZC1.XML
Přiznání k dani silniční       DSLDP3.XML
Vyúčtování zálohové daně       DPZVD6.XML
Vyúčtování srážkové daně       DPSVD2.XML
Žádost o vrácení měsíčního bonusu  DPZMB1.XML
Žádost o vrácení ročního bonusu   DPZDB1.XML
Obecná písemnost           DADPIS.XML

Číselníky pro ePodání

V některých údajích vyžaduje elektronické podání přesnější vyplnění (většinou kód z předepsaného číselníku) než na papírových tiskopisech, kde stačí zadat text. Týká se finančního úřadu, typu daňového subjektu, obce, státu, hlavní činnosti. Údaje určené pouze pro ePodání jsou označeny ~ (vlnovkou) a jejich hodnoty se dají vyhledat a vyplnit pomocí klávesy F7 - číselník.

Využijte společných údajů, které najdete v /Ostatní /Parametry /Tiskopisy MFin jako /Finanční úřad /Poplatník /Zástupce /Sestavil. Nabídka /Finanční úřad a /Poplatník neplatí pro formuláře přiznání k dani z příjmů a k dani silniční.

Výchozí prohlížeč

Účto vždy vyvolá portál Moje daně pomocí výchozího webového prohlížeče nastaveného ve Windows. Nedoporučuje se používat Internet Explorer.

POSTUP V ÚČTU

Vytvoření XML souboru

Soubor s příponou xml, který lze načíst na portál Moje daně nebo odeslat datovou schránkou, se vytvoří po stisku nabídky /e-Podání Dxxxxx. Nabídku najdete u každého druhu podání:

Přiznání k DPH (/Finance /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 23 /Tisk daňového přiznání /e-Podání DPHDP3).

Kontrolní hlášení (/Finance /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 23 /Kontrolní hlášení /e-Podání DPHKH1).

Souhrnné hlášení (/Finance /Přiznání k DPH /Souhrnné hlášení k DPH /e-Podání DPHSHV).

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (/Ostatní /Daň z příjmů /Daň z příjmů 2022 /Tisk daňového přiznání /e-Podání DPFDP6).

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro zaměstnance (/Ostatní /Daň z příjmů /Daň z příjmů 2022 /Tisk daňového přiznání /e-Podání DPFZC1).

Přiznání k dani silniční (/Ostatní /Daň silniční /Tisk daňového přiznání /e-Podání DSLDP1).

Vyúčtování zálohové daně (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Vyúčtování zálohové daně /e-Podání DPZVD6).

Vyúčtování srážkové daně (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Vyúčtování srážkové daně /e-Podání DPSVD2).

Žádost o vrácení měsíčního bonusu (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Daň z příjmů /Přeplatek bonusů /e-Podání DPZMB1).

Žádost o vrácení ročního bonusu (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Roční zúčtování záloh /Přeplatek bonusů /e-Podání DPZDB1).

Obecná písemnost (/Ostatní /Parametry /Tiskopisy MFin /Obecné e-Podání).

POSTUP NA PORTÁLU MOJE DANĚ

Načtení souboru na portál

U každého podání, které lze podat elektronicky, najdete v Účtu nabídku /e-Podání na internetu. Dále vyberte /Načíst soubor automaticky.

Spustí se portál Moje daně a soubor se načte. Objeví se Informace o souboru s datovou zprávou, případně protokol chyb s kritickými chybami.

Nabídka /Načíst soubor ručně (CtrlV) je původní způsob spouštění portálu, kde xml soubor se vybírá a načítá ručně.

Kontrola podání

Podání zkontrolujte v /Protokol chyb.

Kritické a propustné závažné chyby je třeba opravit. Nejlépe tak, že opravíte v Účtu a soubor znovu načtete na portál. U propustných chyb jde o drobné chyby či pouze upozornění na možné chyby.

Kritické chyby

Jedná se o závažné chyby, které neumožní odeslání podání. V případě, že bude soubor s těmito chybami doručen příjemci (např. prostřednictvím datové schránky), bude odmítnut.

Propustné chyby závažné

Jedná se o závažné chyby, které sice umožní odeslání podání, ale povedou u písemností v daňovém řízení ve většině případů k zahájení postupu k odstranění pochybností.

Propustné chyby

Jedná se o drobné chyby případně upozornění na možné chyby, které umožní odeslání podání.

Oprava podání

V /Úprava ve formuláři /Elektronický formulář můžete opravovat jednotlivé údaje formuláře.

Odeslání podání

Je-li přiznání bez chyby, můžete jej odeslat přes /Odeslání písemnosti nebo /Odeslat.

/Odeslat podání

Podání je možné

Po podání se zobrazí hlášení "Podání jste úspěšně odeslali."

Nebylo-li hlášení podepsáno, je nutné stáhnout, vytisknout a doručit do 5 dnů na místně příslušný finanční úřad e-tiskopis podání, opatřený vlastnoručním podpisem. Jde o nabídku /Stáhnout E-Tiskopis.

Pomocí tlačítka /Stáhnout potvrzení si stáhněte a uložte soubor, který potvrzuje, že bylo na společné technické zařízení správců daně přijato Vaše podání. Tento soubor je potřeba v případě pochybností předložit správci daně.

K podání můžete dále zobrazit (a následně vytisknout nebo uložit) opis pomocí odkazu /Stáhnout opis v PDF - bez barevného pozadí.

Na portále Moje daně lze průběžně ověřovat stav Vašeho podání. Zadejte podací číslo a heslo.

EPODPORA

Internetové stránky ePodpora jsou aplikací portálu Moje daně. Na ePodporu se můžete obrátit s jakýmkoliv technickým problémem.

EPODÁNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU

Postup podání datovou schránkou

Pokud XML soubor načtený a zkontrolovaný na portále Moje daně neobsahuje chyby, můžete jej odeslat datovou schránkou přímo z Účta.

U konkrétního podání volte /e-Podání xxx a vyberte /Datová schránka. V /Odesílatel doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. Údaje můžete zaheslovat pomocí klávesy F10. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte údaje o příjemci. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Chybová hláška 401

Chybová hláška "Při přihlašování k datové schránce došlo k chybě 401. (Chybné přihlašovací údaje nebo vypršela platnost hesla.)"

V /Datová schránka /Odesílatel opravte heslo, případně uživatelské jméno.

Odeslaná podání

V /Odeslané zprávy DS najdete seznam zpráv odeslaných datovou schránkou.

MojeDatovaSchranka.cz

Pomocí menu /MojeDatovaSchranka.cz se dostanete na internetové schránky www.mojedatovaschranka.cz, kde po přihlášení můžete zkontrolovat odeslané podání v /Odeslané zprávy.

VYTVOŘENÍ XML SOUBORU K ODESLÁNÍ EMAILEM

Název a umístění xml souboru

Někdy potřebujete soubor XML vytvořený pro odeslání přes portál Moje daně či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi.

Soubor s názvem Dxxxxx.XML se ukládá do podadresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru, např. v poštovním programu, se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = CtrlV).

Odeslání xml souboru emailem

Pokud máte v PC nainstalovaného poštovního klienta, využijte možnosti /e-Podání Dxxxxx /Adresář {MAIL}, kde na souboru Dxxxxx.XML klikněte pravým tlačítkem myši a volte /Odeslat /Příjemce e-mailu.