02. 02. 2023, Ing. Petr Kučera
Změny v oblasti mezd v roce 2023, porovnání s rokem 2022. Minimální mzda, nízké a vysoké příjmy, invalidé, stravenkový paušál. Exekuční kalkulačka, sleva na pojistném, záchranáři, roční zúčtování do mezd.

ZMĚNY VE MZDOVÝCH PARAMETRECH

Minimální mzda, bonus, příplatek za ztížené prostředí

Zvyšuje se minimální mzda. Důsledkem zvýšení minimální mzdy jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu i zvýšení příplatku za ztížené prostředí.

                    2023       2022
-----------------------------------------------------------------
minimální měsíční mzda        17.300      16.200
minimální hodinová mzda         103,80       96,40
měsíční příjem pro bonus        8.650       8.100
roční příjem pro bonus        103.800      97.200
příplatek za ztížené prostředí      10,38       9,64

Nízké příjmy (do 4.000 Kč) - sociální a zdravotní pojištění, daň

Zvyšuje se rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

                    2023        2022
-----------------------------------------------------------------
rozhodná částka pro účast
zaměstnanců na nemocenském poj.    4.000        3.500

Příjmy z dohody o pracovní činnosti (jako zaměstnání malého rozsahu) nepřevyšující 3.999 Kč/měs. nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Příjmy do 4.000 Kč/měs. při nepodepsaném prohlášení podléhají srážkové dani.

2023

hrubý příjem    zdravotní poj. sociální poj.     daň
----------------------------------------------------------------
3.999 a nižší      NE       NE       srážková
4.000          ANO       ANO       srážková
4.001 a vyšší      ANO       ANO       zálohová

2022

hrubý příjem    zdravotní poj. sociální poj.     daň
----------------------------------------------------------------
3.499 a nižší      NE       NE       srážková
3.500          ANO       ANO       srážková
3.501 a vyšší      ANO       ANO       zálohová

Vysoké příjmy (nad cca 161 tis. Kč/měs.)

Zvyšují se hranice pro zdanění vyšší sazbou daně a maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění.

hranice pro vyšší sazbu daně      2023       2022
-----------------------------------------------------------------
měsíční               161.296      155.644
roční               1.935.552     1.867.728
                           
maxim. vyměřovací základ soc. poj.   2023       2022
-----------------------------------------------------------------
roční               1.935.552     1.867.728

Redukční hranice pro nemocenské dávky

Zvyšují se redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro náhrady za dobu nemoci i redukční hranice denního výdělku pro nemocenské dávky.

Redukce průměrného hodinového výdělku pro náhrady za dobu nemoci

redukční hranice            2023       2022
-----------------------------------------------------------------
1. redukční hranice 90%         235,38      227,15
2. redukční hranice 60%         352,98      340,55
3. redukční hranice 30%         705,78      681,10

Redukce průměrného denního výdělku pro nemocenské dávky ČSSZ

redukční hranice            2023       2022
-----------------------------------------------------------------
1. redukční hranice 90%        1.345       1.298
2. redukční hranice 60%        2.017       1.946
3. redukční hranice 30%        4.033       3.892

Zdravotní pojištění - invalidé

Měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce

                    2023    2022
-----------------------------------------------------------------
vyměřovací základ zdrav. pojištění  14.074   11.014 (09-12)
                         14.570 (01-08)

Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Stravenkový paušál

                   2023  2022
-----------------------------------------------------------------
max. stravenkový paušál Kč/směna  107,10  99,40 (20.08.-31.12.)
                      82,60 (01.01.-19.08.)

DALŠÍ VÝZNAMNÉ MZDOVÉ NOVINKY

Kalkulačka Nezabavitelná část mzdy 2023

Změna exekučních srážek je dána zvýšením částky normativních nákladů na bydlení, zvýšením životního minima a změnou parametrů výpočtu.

                  2023  2022
-----------------------------------------------------------------
normativní náklady na bydlení   15.597 10.185 (10-12)
                      7.935 (01-09)
životní minimum           4.860  4.620 (07-12)
                      4.250 (04-06)
                      3.860 (01-03)

Sleva na pojistném

Od mezd za únor může zaměstnavatel uplatnit slevu na sociální pojištění u zaměstnanců s kratší pracovní dobou (při splnění dalších podmínek) nebo mladších 21 let. Sleva činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů vybraných mezd. Sleva se uplatní prostřednictvím Přehledu o výši pojistného.

Záchranáři, hasiči

Zaměstnanci, kteří jsou zdravotnickými záchranáři nebo členy hasičského záchranného sboru mají od roku 2023 sazbu sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem ve výši 26,8 % z úhrnu vyměřovacích základů. Obvyklá sazba je 24,8 %.

Roční zúčtování daně do mezd

Výsledky ročního zúčtování záloh můžete nyní dosadit do připravených měsíčních mezd.

UPOZORNĚNÍ

Mzdy za leden 2023 zpracujte v Účtu 2023!