06. 02. 2022, Ing. Petr Kučera
Postup uplatnění slevy na pojistném ve výši 5 % pro vybrané zaměstnance pracující na kratší pracovní úvazek od 1.2.2023. Oznámení o záměru uplatňovat slevu.

Nárok na slevu - základní požadavek

Nárok na slevu mají zaměstnanci, kteří ve formuláři mzdy (od února 2023) mají vyplněn údaj SlSoc.

Osobní evidence

U zaměstnanců, u kterých se bude nárok na slevu na pojistném každý měsíc opakovat, vyplňte v osobní evidenci nový údaj SlSoc (důvod uplatnění slevy),

tak, že využijte číselníku (klávesa F7).

U všech zaměstnanců nárokujících slevu musí být splněno, že jde o pracovní poměr (ne tedy DPČ, DPP, odměna jednatele) a kratší pracovní úvazek (8 až 30 hodin týdně). Výjimkou je zaměstnanec mladší 21 let, u kterého nemusí být podmínka kratšího úvazku splněna.

Rychlé pořízení důvodů pro slevu u více zaměstnanců můžete provést v /Zaměstnanci /Další seznamy /Sleva na soc.poj.

Zde také můžete hledat zaměstnance, kteří připadají pro slevu v úvahu. Po ShiftF3 /Skupiny /Sleva soc.poj. můžete vyhledávat zaměstnance podle věku (věk nad 55 let, mladší 21 let), jiných specifik (student, zdravotní postižení) nebo týdenního úvazku (8 až 30 hodin).

Pořízení mzdy

Do formuláře mzdy také přibyl nový údaj SlSoc. Najdete ho na druhé stránce mzdového formuláře u Kategorie.

Naplňuje se implicitně podle osobní evidence. Funguje na něm číselník F7.

Kontrola mezd

Po zpracování mezd se slevou doporučujeme jejich kontrolu v /Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Kontroly /Slevy na soc.poj.

Program kontroluje zda:

Pokud program nenajde nesoulad vydá hlášku "žádná podezření na neoprávněně uplatněnou slevu na pojistném".

Nesoulad nemusí znamenat, že nárok na slevu není. U takovéhoto zaměstnance je třeba opětovně prověřit, zda podmínky na slevu splňuje.

Přehled o výši pojistného

Součástí nového nového Přehledu o výši pojistného je:

oddíl C. Slevy na pojistném

oddíl H. Údaje o zaměstnancích, za které je uplatňována sleva

Podklady pro Přehled najdete v /Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Sociální pojištění /Pojistné, slevy /Mzdy se slevou.

Oznámení ČSSZ o uplatňování slevy

Jednou z podmínek pro uplatnění slevy je splnění oznamovací povinnosti vůči ČSSZ. Jde o formulář "Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance (skončení uplatňování slevy na pojistném za zaměstnance)".

Bude se vyplňovat za každého zaměstnance, na kterého zaměstnavatel chce uplatňovat slevu nebo končí s uplatňováním slevy. Záměr je třeba oznámit před uplatnění slevy.

V /Zaměstnanci /Další seznamy /Sleva na soc.poj. zkontrolujte vyplněný důvod slevy (sloupec SlSoc) a vyplňte poslední dva údaje na řádku, tj. Typ a Datum oznámení.

Na typu oznámení je připraven číselník (F7) s možnostmi: U - uplatnění záměru, S - skončení záměru, X - storno, _ - nevyplněno. Datum oznámení je den, od kterého se bude sleva uplatňovat, případně ke kterému dni uplatňování slevy končí.

Dále stiskněte ShiftF6 /Jeden zaměstnanec /Oznámení slevy soc.poj. Formulář lze vytisknout jako /PDF tiskopis nebo podat elektronicky obvyklými způsoby, tj. přes VREP/APEP, datovou schránkou nebo přes ePortál ČSSZ. Elektronický soubor se jmenuje OZUSPOJ.XML a ukládá se do podadresáře {MAIL}. Vytváří se za každého zaměstnance zvlášť.