23. 02. 2023, Ing. Petr Kučera
Elektronické podání kontrolního hlášení. Postup v Účtu. Postup na portále Moje daně. Datová schránka. Rychlá odpověď, následné hlášení.

POVINNÁ ELEKTRONICKÁ FORMA

Legislativa

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky (§ 101a/1/b zákona o DPH).

Elektronické podání lze učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Nebude-li podání toto splňovat, je automaticky neúčinné.

Možnosti elektronického podání

Podat elektronicky lze:

 1. přes portál Moje daně
 2. datovou schránkou

POSTUP V PROGRAMU ÚČTO (vytvoření XML souboru)

Společné údaje

Zkontrolujte společné údaje pro ePodání. V /Finance /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 23 /Tisk daňového přiznání /FÚ a Poplatník:

 1. V /Finanční úřad doplňte pomocí číselníku (F7) čtyři údaje o místně příslušném finančním úřadu a územním pracovišti
 2. V /Poplatník doplňte údaje o poplatníkovi, u údaje Obec využijte číselníku (F7)
 3. V /Podepisující osoba doplňte údaje o zástupci (podepisující osobě)
 4. V /Sestavil doplňte údaje o "sestaviteli" hlášení

Postup vytvoření XML souboru

V /Finance /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 23 /Kontrolní hlášení /e-Podání DPHKH1 se objeví hláška "Kontrolní hlášení DPH - soubor pro e-Podání: C:\UCTO2023\{MAIL}\DPHKH1.XML".

Postupte na menu /e-Podání na internetu /Načíst soubor automaticky.

POSTUP NA PORTÁLU MOJE DANĚ (zpracování XML souboru)

Načtení souboru na portál

Spustí se stránky portálu Moje daně. Soubor dphkh1.xml se načte.

Kontrola podání

Podání zkontrolujte v /Protokol chyb.

Kritické a propustné závažné chyby je třeba opravit. Nejlépe tak, že opravíte v Účtu a soubor znovu načtete na portál. U propustných chyb jde o drobné chyby či pouze upozornění na možné chyby.

Oprava podání

V /Úprava ve formuláři můžete přes /Záhlaví /Plátce /oddíl A.1. až /oddíl C, /Závěr kontrolovat a opravovat jednotlivé údaje formuláře kontrolního hlášení.

Doporučujeme chyby opravit v Účtu a provést znovunačtení opraveného souboru na daňový portál.

Odeslání podání

Je-li přiznání bez chyby, můžete jej odeslat přes /Odeslání písemnosti. Podání je možné poslat

Poslední volbou je /Podat, po čemž dojde k závaznému podání písemnosti.

Po podání se zobrazí hlášení "Úspěšně jste odeslali podání prostřednictvím sítě Internet." Podací číslo xxx, přístupové heslo xxx.

Nebylo-li hlášení podepsáno, je nutné vytisknout a doručit do 5 dnů na místně příslušný finanční úřad e-tiskopis podání, opatřený vlastnoručním podpisem, který se zobrazí po stisku tlačítka /E-Tiskopis.

Pomocí tlačítka /Uložit potvrzení si stáhněte a uložte soubor, který potvrzuje, že bylo na společné technické zařízení správců daně přijato Vaše podání. Tento soubor je potřeba v případě pochybností předložit správci daně.

K podání můžete dále zobrazit (a následně vytisknout nebo uložit) opis pomocí odkazu /Vyplněný formulář písemnosti - bez barevného pozadí.

EPODÁNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU

Postup podání datovou schránkou

Pokud XML soubor načtený a zkontrolovaný na daňovém portále neobsahuje chyby, můžete jej odeslat datovou schránkou přímo z Účta.

V /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 23 /Kontrolní hlášení /e-Podání DPHKH1 vyberte /Datová schránka volte /Odesílatel a doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte údaje o příjemci. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Chybová hláška 401

Chybová hláška "Při přihlašování k datové schránce došlo k chybě 401. (Chybné přihlašovací údaje nebo vypršela platnost hesla.)"

V /Datová schránka /Odesílatel opravte heslo, případně uživatelské jméno.

Odeslaná podání

V /Odeslané zprávy DS najdete seznam zpráv odeslaných datovou schránkou.

VYTVOŘENÍ XML SOUBORU K ODESLÁNÍ EMAILEM

Název a umístění xml souboru

Někdy potřebujete soubor XML vytvořený pro odeslání přes portál Moje daně či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi.

Soubor s názvem DPHKH1.XML se ukládá do podadresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru, např. v poštovním programu, se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = CtrlV).

Odeslání xml souboru emailem

Pokud máte v PC nainstalovaného poštovního klienta, využijte možnosti /e-Podání DPHKH1 /Adresář {MAIL}, kde na souboru DPHKH1.XML klikněte pravým tlačítkem myši a volte /Odeslat /Příjemce e-mailu.

ODPOVĚĎ NA VÝZVU, NULOVÉ KH, NÁSLEDNÉ KH

Kontrolní hlášení - rychlá odpověď na výzvu

 1. V /Kontrolní hlášení /Parametry tiskopisu doplňte druh rychlé odpovědi (P ... potvrzuji správnost naposledy podaného KH nebo B ... nemám povinnost podat KH) a číslo jednací výzvy od FÚ ve tvaru 99999999/99/9999-99999-999999
 2. Pokračujte volbou /Rychlá odpověď na výzvu FÚ
 3. Dále obvyklým způsobem zpracujte podání přes portál MOJE daně nebo datovou schránkou

Kontrolní hlášení - (řádné) nulové bez výzvy

Nulové kontrolní hlášení není povinné. Někdy může být výhodné jej v termínu pro řádné KH podat a vyhnout se tím případné výzvě FÚ.

 1. Nulové kontrolní hlášení načtěte obvyklým způsobem na portál Moje daně
 2. Chybu označenou jako propustnou závažnou s kódem 206 a hlášením "Není vyplněn žádný řádek v oddílech" ignorujte
 3. Odešlete podání

Kontrolní hlášení - následné s opravou

1) V /Kontrolní hlášení /Parametry tiskopisu doplňte/opravte kontrolní hlášení N, datum důvodů pro podání následného KH a datum vyhotovení.

2) Obvyklým způsobem zpracujte podání přes portál Moje daně nebo datovou schránkou.