27. 02. 2023, Ing. Petr Kučera
Podání obecné písemnosti z Účta. Postup v programu i na portále Moje daně. Datová schránka.

POSTUP V ÚČTU

Údaje a číselníky pro ePodání

V /Ostatní /Parametry /Tiskopisy MFin zkontrolujte/doplňte:

Vytvoření XML souboru

V /Ostatní /Parametry /Tiskopisy MFin /Obecné e-Podání. Objeví se hlášení "Obecná písemnost - soubor pro e-Podání:

         C:\UCTO2023\{MAIL}\DADPIS.XML"    

Dále Enter, /e-Podání na internetu /Načíst soubor automaticky.

POSTUP NA PORTÁLU MOJE DANĚ

Načtení na portál Moje daně

Spustí se portál Moje daně a soubor se načte. Objeví se Informace o souboru s datovou zprávou, případně protokol chyb s kritickými chybami.

Kontrola podání

Podání zkontrolujte v /Protokol chyb. Portál popíše chyby.

Oprava podání

Pokud by například obecnou písemností měla být žádost o vrácení přeplatku na silniční dani, pak je třeba zvolit /Zpět do formuláře a doplnit

Podání k dani: daň silniční
Typ písemnosti: Žádost o vrácení přeplatku, zák. 280/2009 § 155/2
Textová příloha (poznámka): Využijte možnosti "Pro vybraný typ písemnosti existuje šablona textové přílohy." Můžete ji načíst stisknutím tlačítka /Načíst šablonu.

Šablonu opravte (daň, výše přeplatku, číslo účtu pro vrácení).

Podání znovu zkontrolujte. Je-li bez chyb, můžete podat.

Odeslání podání

Je-li podání bez chyby, můžete jej odeslat přes /Odeslat. /Odeslat podání.

Podání je možné

Po odeslání podání

Po podání se zobrazí hlášení "Podání jste úspěšně odeslali."

ePODÁNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU

Postup

Posílat obecné podání datovou schránkou z Účta nebývá vhodné z důvodu, že neobsahuje potřebné náležitosti (zejména textovou přílohu). Z tohoto důvodu doporučujeme obecnou písemnost načíst na portál Moje daně, doplnit chybějící náležitosti a následně v /Možnosti pro ukončení /Stáhnout soubor pro odeslání prostřednictvím datové schránky.

Uložený soubor DADPIS-xxxxxxxxxx-rrrrmmdd-yyyyyy pošlete datovou schránkou mimo program Účto.