16. 03. 2023, Ing. Petr Kučera
Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Příklady. Evidence exekucí.

LEGISLATIVA

Způsob výpočtu nezabavitelné částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, určuje nařízení vlády 595/2006 Sb.

KDE NAJÍT KALKULAČKU

Kalkulačku najdete v /Ostatní /Kalkulačky /Nezabavitelná část mzdy /Nezabavitelná část mzdy 2023 nebo ji vyvoláte kombinací kláves AltF5 ze všech míst programu v režimu editace.

NASTAVENÍ KALKULAČKY

Kalkulačka je připravena pro výpočet exekučních srážek 2023. Kvůli jinému způsobu výpočtu v roce 2022 je třeba pro výpočet srážek za období 2022 použít menu /Nezabavitelná část mzdy 2022.

Období    Životní minimum  Náklady na bydlení  Součet
-----------------------------------------------------------
01- /2023     4.860      15.597      20.457
10-12/2022     4.620      10.185      14.805
07-09/2022     4.620      7.935      12.555
04-06/2022     4.250      7.935      12.185
01-03/2022     3.860      7.935      11.795
01-12/2021     3.860      6.637      10.497

POJMY V KALKULAČCE

Životní minimum: Životní minimum jednotlivce je stanovené v § 2 nařízení vlády (NV) č.436/2022 Sb.

Náklady na bydlení: Normativní náklady na bydlení pro jednu osobu dle zákona č.456/2022 Sb.

Nezabavitelná částka: 2/3 (3/4 platilo do 31.12.2022) ze součtu životního minima a nákladů na bydlení (§ 1 NV č.595/2006 Sb.).

Základní částka: Nezabavitelná částka zvýšená o čtvrtinu (třetinu do 31.12.2022) za druhého z manželů a o čtvrtinu (třetinu do 31.12.2022) za každé vyživované dítě.

Mzda bez základní částky: Čistá mzda minus základní částka.

Plně zabavitelná část: Mzda bez základní částky minus jedenapůlnásobek (dvojnásobek do 31.12.2022) součtu životního minima a nákladů na bydlení pro jednu osobu (§ 2 NV č.595/2006 Sb.).

Zbývá z čisté mzdy: Mzda bez základní částky minus plně zabavitelná částka.

Zabavitelná část mzdy na přednostní pohledávky: Plně zabavitelná část plus 1/3 zbývající z čisté mzdy (§ 279 zákona č.99/1963 Sb., OSŘ). Přednostní pohledávky jsou např. pohledávky výživného, pohledávky daní, pohledávky pojistného a zdravotního pojištění, pohledávky náhrady mzdy.

Zabavitelná část mzdy na ostatní pohledávky: 1/3 zbývající z čisté mzdy.

Nezabavitelná část mzdy: Základní částka plus 1/3 zbývající z čisté mzdy.

POŘADÍ POHLEDÁVEK

Pořadí pohledávek se řídí dnem doručení nařízení výkonu rozhodnutí plátci mzdy. Bylo-li mu doručeno téhož dne více nařízení, mají tyto pohledávky stejné pořadí a uspokojí se poměrně. Absolutní přednost mají pohledávky výživného.

NEPODLÉHÁ EXEKUCI

Exekuci nepodléhá daňový bonus, stravenkový paušál či cestovní náhrady.

INSOLVENCE

Pro výpočet srážky v rámci insolvence je postup stejný jako v příkladu 1.

PŘÍKLAD 1 - JEN PŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKA, INSOLVENCE

Jakou částku srazit zaměstnanci na soudní exekuci za neplacené výživné? Jde o přednostní pohledávku ve výši 10000 Kč. Zaměstnanec má čistý plat 25000 Kč, vyživuje 1 dítě.

Do kalkulačky doplňte čistou mzdu, údaje o vyživované manželce a dětech a výši (přednostní) pohledávky. Ostatní údaje vypočítá program.

Zaměstnanci lze srazit na přednostní pohledávku srazit 5300 Kč (2650 + 2650).

Sestavu vytiskněte pomocí ShiftF6 a F6.

PŘÍKLAD 2 - JEN NEPŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKA

Jakou částku srazit zaměstnanci na soudní exekuci za neuhrazený dluh bance? Jde o nepřednostní pohledávku ve výši 20000 Kč. Zaměstnanec má čistý plat 25000 Kč, rozvedený, bezdětný.

Zaměstnanci lze srazit na nepřednostní pohledávku 3787 Kč.

PŘÍKLAD 3 - SOUČASNĚ PŘEDNOSTNÍ I NEPŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY

Jakou částku srazit zaměstnanci na soudní exekuci za neuhrazený dluh bance (20000 Kč, nepřednostní, 1. v pořadí) a neuhrazenou daň (30000 Kč, přednostní)? Zaměstnanec má čistý plat 60000 Kč, ženatý, 2 děti.

Zaměstnanci lze srazit na přednostní pohledávku 15676 Kč (5448 + 10228), na nepřednostní 10228 Kč.

PŘENOS Z KALKULAČKY DO MZDY

Tip: Ve formuláři mzdy v oddíle Srážky přejděte na údaj, kam patří exekuční srážka (např. SA). Klávesou AltF5 vyvolejte menu kalkulaček, zvolte /Nezabavitelná část mzdy. Dosaďte potřebná čísla, proveďte výpočet. Na srážku, kterou najdete ve sloupci "uhradit", najeďte kurzorem a převezměte ji do mzdy pomocí CtrlF4.

EVIDENCE EXEKUCÍ

V /Zaměstnanci /Srážky z mezd /Údaje pro exekuce najdete blok údajů pro evidenci exekucí. Údaje nemají přímou vazbu na mzdy, použijí se pro tisk zápočtového listu nebo jeho samostatné přílohy.

  Druh: přednostní, nepřednostní ...
  ČjEx: číslo jednací exekučního příkazu
  Vydal: exekutorský úřad ...
 Splátka: měsíční srážka ze mzdy (pouze orientační údaj,
     rozhodující je výše srážky ve formuláři mzdy)
  Dluh: celková výše dluhu
Splaceno: z dluhu splaceno
Doručeno: datum doručení exekučního příkazu
 Pořadí: pořadí doručení exekučního příkazu