22. 03. 2023, Ing. Petr Kučera
Shrnutí výsledků ze zpracovaného daňového přiznání a přehledů OSVČ pro ČSSZ i ZP najdete v sestavě Odvody a zálohy.

SESTAVA ODVODY A ZÁLOHY

Účel sestavy

Sestava vypíše pro jednoho poplatníka doplatky/přeplatky daně z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění za rok 2022 a zálohy na období 2023-2024. Je použitelná za předpokladu, že tentýž poplatník je pod stejným číslem veden v souborech /Daňové přiznání, /Přehled VZP i /Přehled OSSZ a všechny formuláře jsou kompletně vyplněné.

V sestavě najdete i další užitečné údaje jako variabilní symboly plateb (RČ, číslo pojištěnce, variabilní symbol u OSSZ), čísla účtů, termíny plateb doplatků a záloh. U záloh na daň z příjmů se zohledňuje i krácení záloh při příjmech ze zaměstnání nebo vyloučení ostatních příjmů dle § 10.

Příklad sestavy (/Ostatní /Daň z příjmů /Odvody a zálohy 2023-2024):

Parametry (/Ostatní /Daň z příjmů /Parametry):

V menu /Číslo FÚ, ZP, OSSZ doplňte čísla finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a OSSZ podle adresáře firem.

V adresáři firem u příslušných institucí zkontrolujte naplněné číslo účtu.

LHŮTY

Lhůty pro přiznání a přehledy za rok 2022

1) Přiznání k DPFO

Přiznání k DPFO za rok 2022 se podává nejpozději do:
03.04.2023 ... základní lhůta
02.05.2023 ... v případě elektronického podání
03.07.2023 ... v případě zpracování přiznání daňovým poradcem

2) Přehled pro ČSSZ

Přehled za rok 2022 podává OSVČ nejpozději do:
02.05.2023 ... pokud je přiznání k DPFO podáno do 01.04.2023
01.06.2023 ... pokud OSVČ podala přiznání elektronicky po
        01.04.2023
01.08.2023 ... pokud přiznání podal daňový poradce po 01.04.2023
31.07.2023 ... OSVČ bez povinnosti podat daňové přiznání

3) Přehled pro ZP

Přehled za rok 2022 podává OSVČ nejpozději do:
11.04.2023 ... OSVČ bez povinnosti podat daňové přiznání
03.05.2023 ... OSVČ, která podala přiznání do 03.04.2023
02.06.2023 ... OSVČ, která podala přiznání elektronicky 04.04. až
        02.05.2023
03.08.2023 ... OSVČ s daňovým poradcem

Lhůty pro doplatky

1) Daň z příjmů

Doplatek daně je splatný v termínu pro podání Přiznání.

2) Důchodové pojištění

Doplatek pojistného na důchodové pojištění je splatný do 8 dnů po podání přehledu.

3) Zdravotní pojištění

Doplatek pojistného na zdravotní pojištění je splatný do 8 dnů po podání přehledu.

Lhůty pro zálohy

1) Daň z příjmů

Čtvrtletní zálohy jsou splatné k 15.03., 15.06., 15.09. a 15.12. Pololetní zálohy mají splatnost k 15.06. a 15.12.

2) Důchodové pojištění

Záloha za kalendářní měsíc je splatná od 1. do posledního dne tohoto měsíce.

Nová výše zálohy platí od měsíce následujícího po podání přehledu. Je-li nová záloha nižší než předešlá, pak platí od měsíce podání přehledu.

3) Nemocenské pojištění

Placení nemocenského pojištění je dobrovolné. Splatnost pojistného je od 1. do posledního dne měsíce, za který se platí.

4) Zdravotní pojištění

Záloha za kalendářní měsíc je splatná od 1. dne tohoto měsíce do 8. dne následujícího měsíce.

Nová výše záloh platí od měsíce, ve kterém byl (měl být) podán přehled.