23. 03. 2023, Ing. Petr Kučera
Druhy a způsoby ePodání formulářů pro ČSSZ z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání před portál ČSSZ. XML soubory.

EPODÁNÍ OBECNĚ

Druhy ePodání pro ČSSZ

 1. Přehled o výši pojistného - PVPOJ23
 2. Oznámení o nástupu - ONZ22
 3. Evidenční list důchodového pojištění - ELDP12
 4. Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI20
 5. Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti - HZUPN20
 6. Dotaz na dočasnou pracovní neschopnost - DZDPN20
 7. Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném - OZUSPOJ
 8. Přehled OSVČ - OSVC2022
 9. Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance - PZZD

Způsoby ePodání na ČSSZ

 1. Přes Veřejné rozhraní pro ePodání (VREP/APEP)
 2. Do datové schránky ČSSZ
 3. Načtením souboru, kontrolou a odesláním přes ePortál ČSSZ

Formát ePodání

Soubory se posílají ve formátu xml.

EPODÁNÍ PŘES VREP/APEP

Podmínky

Výběr ePodání

1) Přehled o výši pojistného - PVPOJ23

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Sociální pojištění /Přehled OSSZ volte /e-Podání PVPOJ23.

2) Oznámení o nástupu - ONZ22

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Tiskopis ONZ /1 - nástup do zaměstnání (2 - Skončení, 3 - Změna, 5 - Oprava) volte /Tisk /e-Podání ONZ22.

3) Evidenční list důchodového pojištění - ELDP12

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /ELDP /Tiskové sestavy volte /e-Podání ELDP12.

4) Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI20

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Jeden /Nemocenské dávky /Příloha k žádosti o dávky volte /e-Podání NEMPRI20.

5) Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti - HZUPN20

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Jeden /Nemocenské dávky /Hlášení při ukončení PN /e-Podání HZUPN20.

6) Dotaz na dočasnou pracovní neschopnost - DZDPN20

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /eNeschopenka zadejte /Období (maximálně jeden měsíc) /Dotaz na DPN /Poslat přes VREP.

Zašifrovanou XML odpověď z ČSSZ naleznete po určité době v /Odpovědi ČSSZ. Volte /Na poslední dotaz či /Na starší dotazy. Účto zobrazí informaci z ČSSZ ve formátu pdf.

7) Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném - OZUSPOJ

V /Ostatní /mzdy a zaměstnanci /zaměstnanci /Tiskové sestavy /Tiskopis OZUSPOJ /e-Podání OZUSPOJ.

8) Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2022 - OSVC2022

V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2022 /Tisk /e-Podání OSVC2022.

9) Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance podat přes VREP není možno.

Odeslání ePodání

Zkontrolujte/doplňte v /Parametry VREP klíčový údaj (variabilní symbol u OSSZ) a kontaktní e-mail. Pokračujte /Poslat přes VREP, vyberte podpisový certifikát, /Zašifrovat a podepsat. Hlášku "Hotovo, podání můžete odeslat" potvrďte OK a volte /Odeslat data.

Po odeslání

Následuje hlášení "Podání bylo přijato pod číslem xxxxxxxxxxxxx. Výsledek zpracování obdržíte z ČSSZ e-mailem (to může trvat i několik hodin)."

Záznam o odeslaném podání najdete v /Seznam podání VREP.

Dotaz na stav podání

ČSSZ po omezenou dobu zpřístupňuje informaci o stavu podání s daným identifikátorem. V /Seznam podání VREP na příslušném řádku stiskněte klávesu F10 a potvrďte dotaz "Poslat do ČSSZ online dotaz na stav e-podání ze dne dd.mm.rrrr?" A.

V ideálním případě bude odpověď obsahovat "Výsledek podání: Přijato bez chyb".

EPODÁNÍ PŘES DATOVOU SCHRÁNKU

Podmínky

Postup

Datovou schránkou nelze odeslat dotaz na dočasnou pracovní neschopnost (DZDPN20) a potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance (PZDxxxxx).

V Účtu u konkrétního tiskopisu volte /e-Podání ... /Datová schránka.

Dále volte /Odesílatel a doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. Údaje můžete zaheslovat pomocí klávesy F10. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte předvyplněné údaje o příjemci (ČSSZ má datovou schránku s ID 5ffu6xk). Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Po odeslání

Záznam o odeslaném podání najdete v /Odeslané zprávy DS.

Nebo pomocí menu /MojeDatovaSchranka.cz se dostanete na internetové schránky www.mojedatovaschranka.cz, kde po zadání uživatelského jména (využijte kláves Ctrlv) a hesla můžete zkontrolovat odeslání podání v /Odeslané zprávy.

Odpověď

Z ČSSZ přijde zpráva do datovky odesílatele. V příloze najdete Protokol_o_zpracování_e-Podání_XXXXX.html, který bude v ideálním případě obsahovat větu: Vaše podání bylo přijato.

Chybové hlášky

Chybová hláška "Při přihlašování k datové schránce došlo k chybě 401 (chybné přihlašovací údaje nebo vypršela platnost hesla) znamená špatně zadané údaje odesílatele.

V /Datová schránka /Odesílatel zkontrolujte/opravte uživatelské jméno a heslo.

EPODÁNÍ PŘES PORTÁL ČSSZ S KONTROLOU

Na ePortále ČSSZ můžete soubory vytvořené Účtem zkontrolovat, případně vložit přílohy a odeslat.

 1. Přehled o výši pojistného - PVPOJ23
 2. Oznámení o nástupu - ONZ22
 3. Evidenční list důchodového pojištění - ELDP12
 4. Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI20
 5. Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti - HZUPN20
 6. Dotaz na dočasnou pracovní neschopnost - DZDPN20 (Na ePortál ČSSZ nelze načíst).
 7. Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném - OZUSPOJ
 8. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2022 - OSVC22
 9. Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance - PZZD

Postup

V Účtu u konkrétního tiskopisu volte /e-Podání ... /Portál ČSSZ.

Dále /Procházet,

nalistujte příslušný XML soubor (obvykle v C:\UCTO2023\{MAIL}\, respektive využijte přenos ze schránky pomocí Ctrlv), /Otevřít,

/Pokračovat.

Soubor se načte na ePortál. Volte /Zkontrolovat data.

Chyby budou označeny červeně. Bude-li podání bez chyb, můžete jej odeslat (Přejít k elektronickému odesílání) a /Odeslat přes ePortál, /Odeslat přes datovou schránku či /Odeslat s elektronickým podpisem. Data lze případně uložit ve formátu XML (/Uložit data).

Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance

Tento tiskopis vyplňuje zaměstnavatel při odchodu zaměstnance do důchodu. Účto neobsahuje všechny údaje pro vyplnění tiskopisu, ale připraví podklady s identifikací zaměstnavatele i zaměstnance.

V /Osobní evidence nebo /Seznam zaměstnanců stiskněte ShiftF6 /Jeden zaměstnanec /Žádost o důchod /e-Portál ČSSZ. Spustí se stránky ePortálu. Vyberte /Načíst tiskopis ze souboru /Procházet a do řádku Název souboru doplňte pomocí Ctrlv cestu a název souboru (obvykle C:\UCTO2023\{MAIL}\PZDxxxxx.XML, kde xxxxx je číslo zaměstnance). Dále /Otevřít a /Pokračovat. Do formuláře doplňte další potřebné údaje (oddíly C. a D.). Soubor elektronicky odešlete či formulář vytiskněte.

VYTVOŘENÍ XML SOUBORU K ODESLÁNÍ EMAILEM

Někdy potřebujete soubor xml vytvořený pro odeslání přes VREP či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi. XML soubor se ukládá do adresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru, např. v poštovním programu, se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = Ctrlv).

Názvy XML souborů