28. 03. 2023, Ing. Petr Kučera
Jak správně zaevidovat majetek, u kterého se uplatní mimořádné odpisy. Odpisový plán, rozpis odpisů.

LEGISLATIVA

1. odpisová skupina

Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 pořízený v období od 1.1.2020 do 31.12.2023 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100% vstupní ceny za 12 měsíců.

2. odpisová skupina

Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 pořízený v období od 1.1.2020 do 31.12.2023 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100% vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60% vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40% vstupní ceny hmotného majetku.

První odpisovatel

Za prvního odpisovatele hmotného movitého majetku se pro účely tohoto zákona považuje poplatník, který si jako první pořídil nový hmotný movitý majetek, který dosud nebyl užíván k určenému účelu a u předchozího odpisovatele byl zbožím. Za prvního odpisovatele hmotného movitého majetku se považuje i poplatník, který tento majetek pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii.

Odkdy se odpisuje

Odpisuje se po měsících počínaje měsícem následujícím po splnění podmínek pro odpisování. Nejdříve lze zahájit odpisování až příští měsíc po pořízení majetku.

POSTUP V ÚČTU

Příklad

Podnikatel Stehlík si koupil osobní vozidlo Honda Jazz za cenu 478512 Kč bez daně. Auto převzal dne 27.10.22, zaregistroval a ihned zařadil do obchodního majetku. Chce využít mimořádných odpisů.

Karta majetku

Nákup auta zapište do karty majetku (/Inventář /Dlouhodobý majetek /Formulář). Na údaji Způsob odpisování zadejte M či využijte číselníku (F7).

Odpisový plán

Na kartě majetku stiskněte ShiftF6 a volte Odpisový plán.

Rozpis odpisů

Stejný výsledek jako v odpisovém plánu, ale bez nutnosti vytvořit kartu majetku, získáte v /Rozpise odpisů (/Inventář /Dlouhodobý majetek).

V nabídce /Mimořádné odpisy zadejte vstupní údaje:

V /Rozpis mimořádných odpisů si prohlédněte či vytiskněte podrobný rozpis.

Technické zhodnocení

U majetku odpisovaného mimořádnými odpisy technické zhodnocení nezvyšuje vstupní cenu majetku, ale zařadí se do odpovídající odpisové skupiny a odpisuje se samostatně podle standardních pravidel.