30. 03. 2023, Ing. Petr Kučera
Z čeho vyplývá stravenkový paušál. Použití v Účtu, osobní evidence, formulář mzdy, seznamy a sestavy.

LEGISLATIVA

Od daně je osvobozen příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům při pracovní cestě trvající 5 až 12 hod.

Pro roky 2022, 2023 platí:

období       stravné 5-12 hod.     max. strav. paušál
-----------------------------------------------------------------
01.01.22 - 19.08.22     118 Kč       82,60 Kč/směna
20.08.22 - 31.12.22     142 Kč       99,40 Kč/směna
01.01.23 -         153 Kč       107,10 Kč/směna

Stravenkový paušál je do povolené maximální hranice na straně zaměstnance osvobozen od daně i pojistného. Zvýší čistou mzdu. Na straně zaměstnavatele jde o zdanitelný výdaj.

Stravenkový paušál je alternativou ke stravenkám.

POSTUP V ÚČTU

Maximální stravovací paušál

Aktuální hodnotu najdete v /Ostatní /Parametry /Zákony /Ostatní parametry. Na tuto částku kontroluje program hodnotu zadanou do osobní evidence.

Implicitní hodnota

Implicitní hodnotu příspěvku zaměstnavatele na stravování zapište do parametrů v /Ostatní /Parametry /Parametry /Stravenky. Obvykle půjde o maximální hodnotu.

Osobní evidence

Stravenkový paušál uveďte zaměstnanci do osobní evidence, na 2. stranu do údaje StravP. Implicitní hodnotu lze převzít klávesami CtrlF4.

Pro zápis stravenkového paušálu pro větší počet zaměstnanců využijte nabídku /Zaměstnanci /Další seznamy /Stravenkový paušál.

Pro hromadnou změnu stravenkového paušálu využijte nabídku /Zaměstnanci /Další seznamy /Hromadně změnit -"-.

Měsíční mzdy

Ve formuláři mzdy, na druhé straně, oddíl Jiné dávky, řádek Paušál program dosadí částku denního stravenkového paušálu (z osobní evidence) a počet odpracovaných dnů. Výsledný součin je stravenkovým paušálem za měsíc (údaj StravP).

V počtu dnů nároku na paušál program zohlední svátek, který u měsíčních mezd je odpracovaným dnem, ale paušál za něj nenáleží. Samozřejmě můžete počet dnů nároku na paušál upravit ručně.

Seznamy, sestavy

Rychlou editaci pro větší počet mezd zaměstnanců můžete provést v /Měsíční mzdy /Další seznamy /Stravenkový paušál.

Sestavu k paušálu pro daný měsíc najdete v /Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Opis mezd /Stravenkový paušál.

Stravenkový paušál je součástí mzdových nákladů zaměstnavatele.

Údaj o paušálu je také součástí výplatních pásek.

EXEKUCE

Stravenkový paušál nevstupuje do výpočtu exekučních srážek.

ČÁST ODPRACOVANÉ SMĚNY

Příspěvek je u zaměstnance osvobozen i v případě, že odpracuje pouze část své směny. V § 6/9/b ZDP není stanovena žádná minimální délka odpracované doby.

Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj zaměstnavatele, pokud přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny (§ 24/2/j/4 ZDP).

Příklad: Zaměstnanec z 8 hodinové směny odpracoval pouze 2 hodiny. Zbytek strávil u lékaře. U zaměstnance bude osvobozeno od daně, u zaměstnavatele nepůjde o zdanitelný výdaj (nesplněna podmínka 3 hodin).