04. 04. 2023, Ing. Petr Kučera
Příjem z dohody o pracovní činnosti podléhá zálohové nebo srážkové dani z příjmů a od měsíční částky 4.000 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

LEGISLATIVA

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Příjem z DPČ podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti dle § 6/1/a ZDP. Z odměny odvede plátce zálohovou nebo srážkovou daň dle tabulky (závisí na podepsání/nepodepsání prohlášení k dani a výši měsíční odměny):

Stav od 1.1.2023

podepsal prohlášení    měsíční příjem     daň
---------------------------------------------------------
    ANO          jakýkoliv     zálohová
    NE           do 4.000     srážková
    NE           od 4.001     zálohová

Stav do 31.12.2022

podepsal prohlášení    měsíční příjem     daň
---------------------------------------------------------
    ANO          jakýkoliv     zálohová
    NE           do 3.500     srážková
    NE           od 3.501     zálohová

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Zaměstnání malého rozsahu

Příjem z DPČ jako zaměstnání malého rozsahu (příjem není sjednán nebo je sjednán do 3.999 Kč/měs.) do částky 3.999 Kč sociálnímu pojištění nepodléhá, od částky 4.000 Kč sociálnímu pojištění podléhá.

Není zaměstnání malého rozsahu

Příjem z DPČ, která není zaměstnáním malého rozsahu (sjednaná měsíční částka je alespoň 4.000 Kč), vždy podléhá sociálnímu pojištění.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Příjem z DPČ do měsíční částky 3.999 Kč nepodléhá zdravotnímu pojištění. Příjem z DPČ od 4.000 Kč zdravotnímu pojištění podléhá.

ÚČTO

Kategorie

Pro příjem z dohody o pracovní činnosti jako ZMR použijte kategorii DPC.

Kat Název             Zdr Soc OSSZ Nem StatZ PlatíOd
-----------------------------------------------------------------
DPC dohoda o pracovní činnosti   %  %  A  P  N

Pro příjem z dohody o pracovní činnosti, která není ZMR použijte kategorii DPD.

Kat Název             Zdr Soc OSSZ Nem StatZ PlatíOd
-----------------------------------------------------------------
DPD DPČ, není ZMR         %  V  A  P  N

Chybějící kategorii můžete doplnit tak, že v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců /Číselník kategorií vyvoláte pomocí AltF2 vzorový číselník a potřebnou kategorii převezmete do svého číselníku klávesou Enter.

Vzor dohody

Vzor najdete v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Pracovní smlouvy po stisku kláves AltF2. Předlohu převezměte klávesou Enter.

Kódy pro ELDP

Pro dohodu použijte kód A++. Pro další dohody B++ až případně J++. V Účtu nutno zkontrolovat/opravit ve formuláři ELDP.

Příklady odměn, únor 2023

DPČ je zaměstnáním malého rozsahu

a) Hrubá mzda 3999 Kč

b) Hrubá mzda 4000 Kč

c) Hrubá mzda 4001 Kč

DPČ není zaměstnáním malého rozsahu

Mzda (Kč)          3999    4000    4001
-----------------------------------------------------------------
Hrubá mzda          3999    4000    4001
Zdravotní zaměstnanec      0     180     181
Sociální zaměstnanec     260     260     261
Základ daně         3999    4000    4100
Podepsal prohlášení A/N     N      N      N
Zálohová daň          -      -     615
Srážková daň         599     600      -
Čistá mzda          3140    2960    2944

SHRNUTÍ A SROVNÁNÍ S ROKEM 2022

Předpokládáme DPČ jako zaměstnání malého rozsahu.

Rok 2023

hrubá mzda        podepsal  daň   sociální zdravotní
v Kč           prohlášení z příjmů pojištění pojištění
-----------------------------------------------------------------
do 3.999           N   srážková   N     N
 = 4.000           N   srážková   A     A
od 4.001           N   zálohová   A     A
jakákoliv částka       A   zálohová

Rok 2022

hrubá mzda        podepsal  daň   sociální zdravotní
v Kč           prohlášení z příjmů pojištění pojištění
-----------------------------------------------------------------
do 3.499           N   srážková   N     N
 = 3.500           N   srážková   A     A
od 3.501           N   zálohová   A     A
jakákoliv částka       A   zálohová