11. 04. 2023, Ing. Petr Kučera
U neplaceného volna zaměstnance kategorie HPP je nutno dodržet minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění.

NEPLACENÉ VOLNO A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zaměstnanci s minimálním vyměřovacím základem

Pokud se na zaměstnance vztahuje povinnost dodržet při odvodu zdravotního pojištění minimální vyměřovací základ, musí být toto minimum dodrženo bez ohledu na dobu trvání neplaceného volna.

Zaměstnanci bez minimálního vyměřovacího základu

Pokud pro zaměstnance neplatí minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, pak při neplaceném volnu trvajícím celý měsíc se neodvede žádné pojistné.

Zaměstnanci bez povinnosti dodržení minimálního vyměřovacího základu jsou např. osoby:

POSTUP V ÚČTU

Kategorie zaměstnance

Pro zaměstnance s minimálním vyměřovacím základem zdravotního pojištění použijte kategorii HPP (hlavní pracovní poměr).

Pro zaměstnance bez povinnosti dodržet minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění využijte např. kategorii DS (důchodci, studenti).

Absence NV

Před zpracováním mzdy zadejte absenci NV. Nemáte-li ji v číselníku, doplňte ji takto: v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Druhy absencí /Číselník absencí stiskem AltF2 vyvolejte vzorový číselník a potřebnou (chybějící) absenci převezměte do svého číselníku klávesou Enter.

Celoměsíční neplacené volno

Zaměstnanci (kategorie HPP) bylo poskytnuto po celý měsíc neplacené volno. Zaměstnavatel odvede pojistné z částky minimálního vyměřovacího základu (17.300 Kč) a celou částku zdravotního pojištění (2.336 Kč) uhradí prostřednictvím zaměstnavatele zaměstnanec. Zápornou výplatu lze řešit poskytnutím půjčky zaměstnavatele zaměstnanci v oddílu Jiné dávky.