19. 04. 2023, Ing. Petr Kučera
Odměna neuvolněného člena zastupitelstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

OBECNĚ

Odměna neuvolněného člena zastupitelstva podléhá zálohové nebo srážkové dani z příjmů ze závislé činnosti a odvodu zdravotního pojištění. Nepodléhá odvodu sociálního pojištění.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Odměna člena zastupitelstva je příjmem ze závislé činnosti dle § 6/1/a/2.

1) poplatník podepíše prohlášení

Odměna podléhá zálohové dani ve výši 15% ze základu daně.

b) poplatník nepodepíše prohlášení

Odměna nepřesahující částku 4.000 Kč/měs. (částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, platí od 1.1.2023) podléhá srážkové dani, odměna nad 4.000 Kč podléhá zálohové dani.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Neuvolněný člen zastupitelstva nepatří mezi osoby účastné nemocenského pojištění. Odměna tedy nepodléhá odvodu sociálního pojištění.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Odměna člena zastupitelstva vždy podléhá odvodu pojistného na zdravotní pojištění.

ÚČTO

Kategorie

Pro odměny člena zastupitelstva založte kategorii CZ. V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců do /Číselník kategorií zadejte řádek takto:

Kat Název           Zdr Soc OSSZ Nem StatZ PlatíOd
----------------------------------------------------------------
CZ člen zastupitelstva     %  0    N  N

Tip: V /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců /Číselník kategorií stiskem AltF2 vyvolejte vzorový číselník a potřebnou (chybějící) kategorii převezměte do svého číselníku klávesou Enter.

Příklady odměn, únor 2023

a) Odměna 4000 Kč

b) Odměna 4001 Kč

UVOLNĚNÝ ČLEN ZASTUPITELSTVA

Uvolněným zastupitelem je osoba, která je dlouhodobě uvolněna z pracovního poměru a stává se po dobu výkonu své funkce "jakoby" zaměstnancem obce.

Zdanění odměn z výkonu funkce i odvody sociálního a zdravotního pojištění budou stejné jako u mezd zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.

ODMĚNA ČLENA VOLEBNÍ KOMISE

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise:

 1. podle § 6/9/w ZDP je od daně osvobozena
 2. do částky 3.999 Kč/měs. nepodléhá odvodu sociálního pojištění
 3. nepodléhá odvodu zdravotního pojištění

Pro odměny člena volební komise založte kategorii CVK. V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců do /Číselník kategorií zadejte řádek takto:

Kat Název           Zdr Soc OSSZ Nem St Daň PlatíOd
-----------------------------------------------------------------
CVK člen volební komise     0  %    P  N 0 01.01.2023

Tip: V /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců /Číselník kategorií stiskem AltF2 vyvolejte vzorový číselník a potřebnou (chybějící) kategorii převezměte do svého číselníku klávesou Enter.