16.05. 2023, Ing. Petr Kučera
Vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců - invalidů, kteří tvoří více 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

Legislativa

Zákon č.592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

§ 3 odst.7
Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců osoba, které byl přiznán invalidní důchod, je u ní vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

§ 3c odst.1
Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 14.074 Kč za kalendářní měsíc.

Kategorie pracovníků

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců /Číselník kategorií založte novou kategorii INV.

Tip: V /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců /Číselník kategorií po stisku AltF2 vyvolejte vzorový číselník a požadovanou (chybějící) kategorii převezměte klávesou Enter do svého číselníku.

Parametry sociálního a zdravotního pojištění

Pro správný výpočet zdravotního pojištění je důležitý parametr SnížInv, který najdete v /Ostatní /Parametry /Zákony /Zdravotní a sociální pojištění. Od 01.01.2023 je 14.074 Kč).

Příklad výpočtu zdravotního pojištění ve mzdě

Hrubá mzda zaměstnance:    20.000 Kč
Kategorie zaměstnance:      INV
Základ zdr. poj. zaměstnance:  5.926 Kč (20.000 - 14.074)

Vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát

Přehled změn od roku 2020

    Platí        Sazba    Předpis
  od     do       v Kč
----------------------------------------------------
01.01.2020 31.05.2020    7.903    297/2017 Sb.
01.06.2020 31.12.2020   11.607    231/2020 Sb.
01.01.2021 31.12.2021   13.088    231/2020 Sb.
01.01.2022 31.08.2022   14.570    253/2021 Sb.
01.09.2022 31.12.2022   11.014    260/2022 Sb.
01.01.2023         14.074    260/2022 Sb.