29. 05. 2023, Ing. Petr Kučera
Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí.

TERMÍNY PLACENÍ V ROCE 2023

Daň do 5.000 Kč

Daň do 5.000 Kč je splatná do 31. května.

Daň nad 5.000 Kč

Daň nad 5.000 Kč, poplatník není zemědělec, je splatná ve dvou stejných splátkách do 31. května a 30. listopadu.

Daň nad 5.000 Kč, poplatník je zemědělec, je splatná ve dvou stejných splátkách do 31. srpna a 30. listopadu.

ZPŮSOBY PLACENÍ

Příkazem k úhradě

Čísla účtů pro daň z nemovitých věcí podle finančních úřadů:

Finanční úřad pro hlavní město Prahu 7755-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 7755-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 7755-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 7755-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 7755-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 7755-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 7755-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 7755-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 7755-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 7755-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 7755-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 7755-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 7755-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 7755-47620661/0710

Jako variabilní symbol u fyzické osoby použijte rodné číslo, u právnické IČO.

Poštovní složenkou

Složenky jsou rozesílány fyzickým osobám, které:

Složenka označená jako poštovní poukázka A podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty. Bezplatná daňová složenka byla k 1.1.2023 zrušena.

Na alonži složenky (horní oddělitelné části) jsou uvedeny tyto důležité údaje:

Složenky byly rozesílány postupně tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2023.

SIPO

Finanční správa umožňuje placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO poplatníkům, fyzickým osobám, které mají od České pošty přiděleno spojovací číslo. Poplatník, který se pro SIPO rozhodl, vyplnil Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a uplatnil u příslušného FÚ nejpozději do 31. ledna.

SANKCE ZA POZDNÍ PLATBU

Úrok z prodlení

Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení, počínaje čtvrtým dnem následujícím po dni splatnosti do dne platby. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (k 1.1.2023 činí 7 %), zvýšené o 8 %.