07. 06. 2023, Ing. Petr Kučera
Máte povinnost placení vysokých záloh na dani z příjmů a očekáváte oproti předešlému zdaňovacímu období nižší základ daně? Požádejte místně příslušného správce daně o stanovení záloh jinak.

LEGISLATIVA

§ 174/5 daňového řádu: V odůvodněných případech stanoví správce daně zálohy jinak, popřípadě povolí výjimku z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období.

VZOR ŽÁDOSTI

Finanční úřad pro Liberecký kraj
Územní pracoviště v Novém Boru
B. Egermanna 245
473 01 Nový Bor

Věc: Žádost o stanovení záloh jinak

Na základě poslední známé daňové povinnosti za rok 2022 jsem
podle ustanovení § 38a zákona o daních z příjmů povinen platit
čtvrtletní zálohy na daň z příjmů fyzických osob.

Vzhledem k hospodářskému výsledku za 01 až 05/2023 a dále k
předpokládaným příjmům a výdajům do konce letošního roku očekávám
za rok 2023 podstatně nižší daňovou povinnost, a to ve výši cca
60.000 Kč.

Žádám tímto ve smyslu § 174/5 daňového řádu o stanovení záloh
jinak, a to takto:

Splatnost zálohy  Původní výše v Kč   Navrhovaná výše v Kč
---------------------------------------------------------------
15.06.2023        50.800          30.000
15.09.2023        50.800            0
15.12.2023        50.800          30.000
15.03.2024        50.800            0

V Novém Boru dne 01.06.2023
 
                  Ing. Václav Stehlík
                  Máchova 525
                  473 01 Nový Bor
                  DIČ CZ1212121218

Přílohy: Peněžní deník za 1-5/2023

SPRÁVNÍ POPLATEK

Žádost nepodléhá správnímu poplatku.

EPODÁNÍ - OBECNÁ PÍSEMNOST

Postup v Účtu

K ePodání žádosti můžete v Účtu využít aparát pro obecnou písemnost. V /Ostatní /Parametry /Tiskopisy MFin zvolte /Obecné e-Podání. Následuje hláška "Obecná písemnost - soubor pro e-Podání: C:\UCTO2023\{MAIL}\DADPIS.XML".

Program vyplní údaje z parametrů pro Tiskopisy MFin (finanční úřad, poplatník, zástupce, sestavil).

Dále pokračujte /e-Podání na internetu /Načíst soubor automaticky. Spustí se stránky portálu Moje daně a soubor se načte.

Postup na portále Moje daně

V /Úprava ve formuláři /Elektronický formulář /Vstupní informace, Údaje o poplatníkovi a Podpisová doložka doplňte Podání k dani (vyberte Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání), Typ písemnosti (Žádost o stanovení záloh jinak nebo o zrušení povin. platit, zákon č. 280/2009 § 174 odst. 5, zákona 586/1992 § 38h odst. 10), Místo vyhotovení a Datum vyhotovení.

Na další stránce formuláře zapište text do Textové přílohy nebo přílohu načtěte pomocí Vybrat soubor.

V /Další volby /Stáhnout opis v PDF uvidíte celý opis podání.

Je-li podání bez chyby (Protokol chyb), můžete jej odeslat přes /Odeslat /Odeslat podání.

Podání je možné

WEBOVÁ APLIKACE

Žádost lze také podat prostřednictvím webové aplikace finanční správy.