20. 06. 2023, Ing. Petr Kučera
Formulář slouží zaměstnavateli k oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání, které zakládá účast na pojištění. Zasílá se místně příslušné OSSZ.

ONZ - PŘIHLÁŠKA

Povinnost přihlásit zaměstnance

Zaměstnavatelé mají povinnost oznámit na předepsaném tiskopisu "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)" (ONZ) nástup svého zaměstnance do zaměstnání u příslušné OSSZ.

Lhůta pro oznámení

Lhůta pro zaslání tiskopisu je 8 dnů ode dne nástupu do zaměstnání.

V případě zaměstnání malého rozsahu a zaměstnanců činných na základě DPP (pokud se nejedná o zaměstnance - cizince s dočasnou právní ochranou), oznamuje zaměstnavatel den nástupu do zaměstnání do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění.

Nástup cizince od 1.4.2023

Od 1.4.2023 je zaměstnavatel povinen oznámit též nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu (dále jen "zaměstnanec s dočasnou ochranou"), v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, nebo činného na základě dohody o provedení práce. Oznámení o nástupu do zaměstnání se u zaměstnance s dočasnou ochranou podává bez ohledu na vznik účasti na nemocenském pojištění, a to ve lhůtě 8 kalendářních dnů ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání.

Forma podání

ONZ se podává pouze elektronicky.

Kde najít formulář

Oznámení o nástupu najdete v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Tiskopis ONZ /1 - nástup do zaměstnání /Formulář.

Program načte údaje o zaměstnanci z adresáře firem a osobní evidence. Ve formuláři můžete dopsat další údaje, jsou-li potřeba.

PODROBNĚJI K NĚKTERÝM ÚDAJŮM TISKOPISU

Datum nástupu do zaměstnání

Uvádí se datum skutečného nástupu do práce, nikoliv datum uzavření pracovněprávního vztahu nebo datum, které je sjednáno jako vstup do zaměstnání v pracovní smlouvě.

Zdravotní pojišťovna

Oznámení o nástupu do zaměstnání s datem nástupu před 1.4.2022 musí obsahovat zdravotní pojišťovnu přihlašovaného zaměstnance. V tomto případě doporučujeme odeslat přihlášku přes portál ČSSZ. V Účtu volte /Tisk /e-Podání ONZ22 /Portál ČSSZ. Soubor vyberte, načtěte a v rozbalovacím menu doplňte zdravotní pojišťovnu.

Zkontrolujte data a bude-li bez chyb, přejděte k elektronickému odesílání. Odeslat lze přes ePortál, přes datovou schránku či s elektronickým podpisem.

Rodné číslo a evidenční číslo pojištěnce cizince

U cizince, který nemá přiděleno rodné číslo (RČ), ale má evidenční číslo pojištěnce (EČP), vyplňte EČP na druhé straně formuláře v osobní evidenci.

U cizince, který nemá přiděleno RČ ani EČP, tyto údaje nevyplňujte.

ODESLÁNÍ PODÁNÍ

Odeslání přes VREP/APEP

Podmínkou je mít uznávaný elektronický podpis.

V /Zaměstnanci /Tiskové sestavy vyberte jednoho zaměstnance (/Jeden) či vybrané pracovníky (/Skupina) /Tiskopis ONZ. Zvolte /1 - Nástup do zaměstnání /Tisk /e-Podání ONZ22.

/Poslat přes VREP /Odeslat podání.

Odeslání datovou schránkou

V /Zaměstnanci /Tiskové sestavy vyberte jednoho zaměstnance (/Jeden) či vybrané pracovníky (/Skupina) /Tiskopis ONZ. Zvolte /1 - Nástup do zaměstnání /Tisk /e-Podání ONZ22 /Datová schránka /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Odeslání přes ePortál ČSSZ

Výhodou je kontrola podání před odesláním.

V /Zaměstnanci /Tiskové sestavy vyberte jednoho zaměstnance (/Jeden) či vybrané pracovníky (/Skupina) /Tiskopis ONZ. Zvolte /1 - Nástup do zaměstnání /Tisk /e-Podání ONZ22 /Portál ČSSZ. Po spuštění ePortálu ČSSZ klikněte na Procházet a do Název souboru nalistujte soubor ONZ22.xml (nebo jej vyberte ze schránky pomocí kláves CtrlV), Otevřít, Pokračovat. Soubor zkontrolujte a po přihlášení odešlete.

XML soubor k odeslání emailem

Někdy potřebujete soubor xml vytvořený pro odeslání přes VREP či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi. XML soubor se ukládá do adresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru např. v poštovním programu se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = CtrlV).

Soubor najdete v nabídce /Adresář {MAIL} pod názvem ONZ22.XML.