03. 07. 2023, Ing. Petr Kučera
Srovnání cestovních náhrad zaměstnance a podnikatele. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty a sazby základních náhrad v roce 2023. Průměrná spotřeba, vozidlo na LPG/CNG.

ZAMĚSTNANEC            OSVČ
----------------------------------------------------------------------

1) Náhrada za spotřebované PHM

Zdroj:              Zdroj:
ZP 262/2006 Sb., § 158/3     ZDP 586/1992 Sb., § 24/2k3
Vyhláška MPSV 467/2022 Sb.
Vyhláška MPSV 85/2023 Sb.
Vyhláška MPSV 191/2023 Sb.

Použití:             Použití:
Při služebních cestách s "nefi-  Při cestách vlastním vozidlem
remním" autem (zpravidla     nezahrnutým do obchodního majetku
vlastním).            OSVČ nebo vozidlem užívaným na
                 základě smlouvy o výpůjčce nebo
                 smlouvy o výprose.

Náhrady:             Náhrady:
Neprokáže-li zaměstnanec skuteč- Nedoloží-li OSVČ vyšší ceny PHM,
nou cenu PHM, použijí se ceny:  použije ceny platné pro zaměstnance.
--------------------------------
benzin 95 oktanů  41,20 Kč/l
benzin 98 oktanů  45,20 Kč/l
motorová nafta   44,10 Kč/l  ***
          34,40 Kč/l  ****
elektřina      6,00 Kč/kWh *
           8,20 Kč/kWh **
--------------------------------

*   Platí od 01.01. do 31.03.2023.
**  Platí od 01.04.2023.
***  Platí od 01.01. do 30.06.2023.
**** Platí od 01.07.2023.

2)Základní náhrada za 1 km jízdy

Zdroj:              Zdroj:
ZP 262/2006 Sb., § 157/4     ZDP 586/1992 Sb., § 24/2k3
Vyhláška MPSV 467/2022 Sb.

Použití:             Použití:
Při služebních cestách s "nefi-  Při cestách vlastním vozidlem
remním" autem (zpravidla     nezahrnutým do obchodního majetku
vlastním).            OSVČ.

Sazby:              Sazby:           
----------------------------------------------------------------------
motorka, tříkolka    1,40 Kč  motorka, tříkolka     1,40
osobní auto       5,20 Kč  osobní auto        5,20
nákladní auto     10,40 Kč  nákladní auto       5,20
autobus        10,40 Kč  autobus          5,20
----------------------------------------------------------------------

                 OSVČ dle § 24/2/k/3 ZDP i pro 
                 nákladní auto či autobus použije
                 sazbu základní náhrady stanovenou
                 pro osobní auta.

3)Průměrná spotřeba PHM

Průměrná spotřeba se zjistí:
----------------------------------------------------------------------
Údaj o spotřebě pro kombinovaný  Údaj o spotřebě pro kombinovaný
provoz z techn. průkazu.     provoz z techn. průkazu (GFŘ-D-59).
                 Není-li údaj o spotřebě pro kombi-
                 novaný provoz uveden, vypočítá se
                 jako aritmet. průměr z údajů v TP.

4)Vozidlo na alternativní pohon (LPG/CNG)

Průměrná cena pro LPG (zkapalnělý ropný plyn) i CNG (stlačený
zemní plyn) není vyhlašována. Náhrada za spotřebovanou PHM se
spočítá jako násobek ceny PHM a množství PHM. Cena PHM se určí z
dokladu o nákupu, spotřeba PHM z velkého technického průkazu.