12. 07. 2023, Ing. Petr Kučera
Vývoz zboží do třetí země patří do řádku 22 přiznání k DPH.
Postup v programu Účto.

OSVOBOZENÍ PŘI VÝVOZU ZBOŽÍ

Vývozem zboží se rozumí výstup zboží z území EU na území třetí země.

Osvobozeno od daně při vývozu zboží do třetí země je dodání zboží plátcem, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země.

Podmínky pro osvobození:

  1. Zboží musí být přepraveno nebo odesláno z tuzemska do třetí země
  2. Zboží je přepraveno z tuzemska prodávajícím nebo zmocněnou osobou, nebo kupujícím nebo jím zmocněnou osobou

VÝVOZ V ÚČTU

Příklad

Český plátce DPH dodal zboží ukrajinské firmě. Zboží bylo přepraveno na Ukrajinu. Vyfakturovaná částka patří do řádku 22 přiznání k DPH.

Zápis v peněžním deníku

Rozdíl mezi částkou dle tabulky DPH a celkovou částkou je způsoben jinými kurzy ke dni povinnosti přiznat daň a ke dni připsání úhrady na účet.

Zápis v číselníku států

Shrnutí

  1. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazcích a pohledávkách) musí být částka uvedena v nulové sazbě DPH.
  2. Odběratel není z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=N.

Souhrnné a kontrolní hlášení

Vývoz nepatří do souhrnného hlášení ani do kontrolního hlášení.

LEGISLATIVA

Za den uskutečnění se považuje den výstupu zboží z území EU, případně datum, kdy došlo k dodání zboží (koordinační výbor 492/25.01.17). Výstup zboží je plátce povinen prokázat rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, u něhož je potvrzen výstup zboží z území EU. Výstup zboží je možné prokázat i jinými důkazními prostředky, např. potvrzený vývozní doprovodný doklad, tranzitní doprovodný doklad, list karnet TIR, přepravní doklad (CMR ...), doklad o přidělení celně schváleného určení v zemi mimo celní území EU.

Za daňový doklad se považuje daňový doklad vystavený podle § 28/1/a ZDPH, tj. běžný daňový doklad.

V daňovém přiznání se vykazuje tzv. fakturovaná hodnota a nikoliv statistická hodnota podle rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží do třetí země.

Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz ke dni vzniku povinnosti přiznat daň a to kurz devizového trhu vyhlášený ČNB nebo poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou.