07. 08. 2023, Ing. Petr Kučera
Výběr údajů z Výroční zprávy o činnosti Finanční správy ČR za rok 2022. Porovnání s předchozími roky.

Celkem 119 stránek (za rok 2021 113 stránek) má Výroční zpráva o činnosti Finanční správy České republiky za rok 2022. Vybrali jsme několik zajímavých čísel a komentářů.

Daňové příjmy

daň             inkaso 2019 inkaso 2020 inkaso 2021 inkaso 2022
               (mld. Kč)  (mld. Kč)  (mld. Kč)  (mld. Kč)
---------------------------------------------------------------------------
DPH               431     426     463     536
DPPO              176     156     196     229
srážková             28     26     29     39
silniční             6      6      5      2
z nab. nem. věcí         14      3      0      0
DPFO               10      6     10     14
závislá činnost         216     205     138     150
z nemovitých věcí        11     12     12     12
odvod z elekt. ze slun. zář.   2      2      2      5
daň z hazardu          10     11     11     16
ostatní              3     -2      0      0
---------------------------------------------------------------------------
CELKEM             907     851     866    1003

Komentář k dani z příjmů fyzických osob podávajících přiznání

Rok                   2018  2019  2020  2021  2022
---------------------------------------------------------------------------
Inkaso (mld. Kč)             8   10   6   10   14

Na výši inkasa DPFO měly pozitivní vliv následující faktory:

Mezi faktory, které ovlivnily inkaso DPFO negativně patří:

Počet vyměřených přiznání k DPFO

Za rok                  2017  2018  2019  2020  2021
---------------------------------------------------------------------------
Počet vyměřených přiznání (tis.)    2.239 2.279 2.283 2.288 2.209

Příslušenství daně

Příslušenstvím daně se rozumí úroky, penále, pokuty a náklady řízení.

Za rok 2022 bylo finančními orgány evidováno příslušenství daní v celkové výši 8,1 mld. Kč (v roce 2021 7,5 mld. Kč). Prominuto bylo příslušenství za 0,4 mld. Kč (v roce 2021 1,1 mld. Kč).

Daňové subjekty

Daň Počet aktivních subjektů (v tis.) 2019 2020 2021 2022 --------------------------------------------------------------------------- DPH 605 616 640 661 DPPO 659 677 690 705 DPFO z přiznání 2.176 2.168 2.100 2.085 DPFO závislá činnost 574 580 583 585 daň z nemovitých věcí 4.105 4.131 4.147 4.187

Daňové nedoplatky

Vývoj kumulovaných nedoplatků

Rok                2018  2019  2020  2021  2022
---------------------------------------------------------------------------
Všechny daně celkem (mld. Kč)    42   35   43   39   37
Z toho DPH:             27   22   27   24   22

Daňové kontroly

                  2018  2019  2020  2021  2022
---------------------------------------------------------------------------
počet (tis.)            11,7  10,4   6,8   6,5   9,7
doměrek (mld. Kč)         10,1   7,2   5,9   6,1   6,7

Elektronická podání přes daňový portál

druh podání        2018  2019  2020  2021  2022 (tis.)
--------------------------------------------------------------------------
DPH            2.371  2.453  2.479  2.539  2.635
Kontrolní hlášení     4.738  4.965  5.070  5.266  5.499
Souhrnné hlášení      328   345   332   339   366
DPFO            296   315   358   504   593
DPPO            220   225   223   232   243
Silniční daň        220   225   227   224   230
Daň z nemovitých věcí    38   37   40   59   83

Elektronická podání datovou schránkou

druh podání        2018  2019  2020  2021  2022 (tis.)
--------------------------------------------------------------------------
DPH            2.125  2.271  2.411  2.612  2.808
Kontrolní hlášení     2.313  2.449  2.558  2.717  2.880
Souhrnné hlášení      367   381   384   419   458
DPFO            186   201   227   289   348
DPPO            279   289   295   313   317
Silniční daň        168   175   180   189   196
Daň z nemovitých věcí    21   20   20   22   28

Personalistika

              2018  2019  2020  2021  2022 (tis.)
--------------------------------------------------------------------------
evid. počet zaměstnanců  15,6  15,3  15,0  14,8  14,1
průměrný měsíční plat   38,7  40,9  43,3  43,1  43,6