14. 08. 2023, Ing. Petr Kučera
Přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku. Daň na výstupu (ř12/ř13), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

I. PŘIJETÍ SLUŽBY S PLNÝM NÁROKEM NA ODPOČET

ř12/ř13 (daň na výstupu), ř43/ř44 (daň na vstupu - plný nárok)

Příklad zápisu v peněžním deníku

Rozdíl mezi částkou dle tabulky DPH a celkovou částkou může být způsoben jinými kurzy ke dni povinnosti přiznat daň a ke dni úhrady.

Podmínky pro naplnění řádku 12/13

1) U vybraného druhu (v našem případě NS) ve sloupci Spec Zkr musí být uvedeno SL.

Tip: V číselníku druhů (/Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek) vyvolejte vzorový číselník klávesami AltF2 a větu s druhem NS převezměte do svého číselníku klávesou Enter.

2) Dodavatel není z EU; v adresáři firem musí být vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země uvedeno EU? N.

3) V tabulce DPH v peněžním deníku (závazcích a pohledávkách) musí být uvedena nulová DPH, viz příklad zápisu v peněžním deníku.

4) Odpočet daně program uvede v řádku 43 nebo 44.

II. PŘIJETÍ SLUŽBY S KRÁCENÝM NÁROKEM NA ODPOČET

ř12/ř13 (daň na výstupu), ř43/ř44 (daň na vstupu - krácený nárok)

Podobný postup jako ad I., ale použijte jiný druh s údajem Krác=3.

Druh NS3

Tip: V číselníku druhů (/Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek) vyvolejte vzorový číselník klávesami AltF2 a větu s druhem NS3 převezměte do svého číselníku klávesou Enter.

III. PŘIJETÍ SLUŽBY BEZ NÁROKU NA ODPOČET

pouze ř12/ř13 (daň na výstupu), použije identifikovaná osoba

Podobný postup jako ad I., ale použijte jiný druh s údajem Krác=2.

Druh NS2

Tip: V číselníku druhů (/Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek) vyvolejte vzorový číselník klávesami AltF2 a větu s druhem NS2 převezměte do svého číselníku klávesou Enter.

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

Přijetí služby ze třetí země EU patří do oddílu A2 kontrolního hlášení. Větu najdete např. v /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 23 /Kontrolní hlášení /Podklady pro KH /A2 Daň přiznává příjemce.