09. 10. 2023, Ing. Petr Kučera
Pro zjištění hospodářského výsledku v průběhu kalendářního roku můžete v Účtu využít několik nástrojů - součty sloupců deníku, rozvahu ke dni, kalkulačku daně z příjmů a daňové přiznání.

Příklad

Podnikatel Stehlík chce zjistit aktuální hospodářský výsledek a výši daně. Vykazuje zdanitelné příjmy ve výši 900.000 Kč a výdaje ve výši 400.000 Kč. Pohledávky činí 250.000 Kč, závazky 150.000 Kč. Všechny údaje jsou bez DPH. Předpokládané odpisy budou 140.000 Kč, paušální výdaje na dopravu 48.000 Kč. Podnikatel předpokládá nezdanitelnou částku za zaplacené soukromé životní pojištění ve výši 10.000 Kč, uplatní základní slevu 27.840 Kč a daňové zvýhodnění 15.204 Kč za jedno dítě.

Přípravné práce - uzávěrkové operace

V /Přehledy /Účetní výkazy /Uzávěrkové operace /Editace s aktualizací odpisů zapište věty, které upravují hospodářský výsledek. V našem příkladu se jedná o odpisy a paušál na dopravu.

1) Zjištění základu daně bez závazků a pohledávek - součty sloupců

V /Finance /Peněžní deník /Tisk deníku nastavte /Období (01.01.2023 až 31.12.2023) a volte /Součty sloupců.

Součástí výdajů (sl. 8) jsou i úpravy hospodářského výsledku (odpisy, paušál na dopravu), které jsou také vidět na řádku 16 uzávěrkové výdaje ... 188.000,00

2) Zjištění základu daně včetně závazků a pohledávek - rozvaha

Předpoklad: všechny známé závazky a pohledávky jsou zapsány v /Závazcích a pohledávkách.

V /Přehledy /Archiv sestav /Rozvaha a jmění /Ke dni zapište 31.12.2023 a volte /Rozvaha.

Ve sloupci Aktuální stav jsou

Ve sloupci Předpokládaný stav

3) Daň z příjmů bez nezdanitelných částek a slev - kalkulačka

V menu /Ostatní /Kalkulačky (nebo AltF5 v jakékoliv editaci) /Ostatní kalkulačky /Daň z příjmů dosaďte zdaňovací období 2023 a základ pro výpočet daně (312.000 bez závazků a pohledávek nebo 412.000 se závazky a pohledávkami). Program spočítá daň.

Při výpočtu nejsou zohledněny nezdanitelné částky, slevy na dani a daňové zvýhodnění.

4) Daň z příjmů s nezdanitelnými částkami a slevami - kalkulačka

V nabídce /Ostatní /Kalkulačky /Daňové zatížení /Editace tabulky editujte pomocí F2 (nový řádek) a zadejte typ (P - včetně nemocenského pojištění, N - bez nemocenského pojištění), hrubý příjem, nezdanitelné částky, slevu a daňové zvýhodnění.

Výši daňové povinnosti získáte odečtení slevy (sl. Sleva) a daňového zvýhodnění (sl. DZvýh) od daně (sl. Daň). Záporné číslo je bonusem.

5) Daň z příjmů s nezdanitelnými částkami a slevami - daňové přiznání

V menu /Ostatní /Daň z příjmů 2022 /Seznam poplatníků zkopírujte přiznání z předešlého roku pomocí ShiftF4 /Zkopírovat s vynulovanými příjmy a výdaji.

V detailu (ShiftF10) volte /Příloha 1 - podnikání a do řádků 101 a 102 doplňte příjmy a výdaje z podnikání (podle sestavy Rozvaha, předpokládaný stav).

V detailu volte /Daňové přiznání, doplňte nezdanitelné částky, slevy, daňové zvýhodnění.

Stručné daňové přiznání vypadá takto:

Pro hospodářský výsledek za jiné období většinou postačí změnit příjmy a výdaje (ř101 a ř102).