18. 05. 2006, Ing. Pavel Panenka
Tisk z programu Účto je možný také s použitím tiskových služeb Windows a tedy prakticky na všech tiskárnách. V Účtu volte Ostatní /Tiskárna /Nastavit tiskárnu Windows /Windows 1, /Windows 2 nebo /Windows 3.

Program ÚčtoTisk přepracuje obsah tiskového souboru z Účta do podoby vhodné pro Windows a předá do tiskové fronty. Tisk se spouští stejně jako tisk přímý klávesou F6, nenásleduje však hlášení „Enter-tisk Esc-zpět“. Místo něj se po dobu přenosu tiskového souboru do ÚčtoTisku zobrazuje písmeno P v červeném poli. Tisk nelze z Účta zastavit.

Parametry tisku

Můžete je nastavit při prohlížení kterékoli sestavy nebo textového souboru volbou F10 /Tisk /Parametry Ww.

Šířka tisku v % přizpůsobuje sestavy z Účta možnostem tiskárny. U jehličkových a inkoustových tiskáren je možno nastavit šířku 100 %, u laserových tiskáren bývá nutno volit 98 % nebo méně. Pozor: nenastavujte šířku menší než 30 % ani větší než 150 %!

Posuny tisku shora a zleva se vztahují k okrajům definovaným ve Vlastnostech tiskárny ve Windows. Pro tisk Faktury účto zpravidla vyhovuje posun tisku shora 0.20 cm, zleva 0.00 cm. Pozor: Posun nemůže být záporný!

Tvar a velikost písma

Tiskne se fontem Courier New, protože jiné písmo s konstantní roztečí ve standardní instalaci Windows není. U variant Windows 1 a Windows 2 se tvar písma s velikostí nemění, t.j. užší písmo je také přiměřeně nižší a naopak. Windows 3 se snaží tisknout písmo stejné výšky i při různých šířkách. Vzhled a tloušťku písma určuje ovladač tiskárny podle nastavení ve /Vlastnostech tiskárny a program ÚčtoTisk jej nemůže měnit. Zdají-li se tahy písma příliš tenké, změňte hodnotu parametru Tisk (0=normální, 1=tučný): na 1. Jiné hodnoty než 0 a 1 nejsou dovoleny.

Rychlost tisku

Je menší než u přímého (DOSovského) tisku, zvláště u jehličkových tiskáren. Je-li tisk příliš pomalý, zmenšete hodnotu Rozlišení ve /Vlastnostech tiskárny /Grafika (např. pro 9-jehličkovou tiskárnu stačí 120x144 bodů). Počátek tisku se může i o několik minut zpozdit, na vytištění však není třeba čekat: jakmile zmizí písmeno P v červeném poli v levém dolním rohu obrazovky, je možno pokračovat v práci s programem. Z variant programu je rychlejší Windows 1, pokud však nefunguje správně, Windows 2 nebo Windows 3.

Tisk na šířku (Landscape)

Používáte-li sestavy označené v menu „ležatým obdélníčkem“, je třeba před tiskem ve /Vlastnostech tiskárny /Papír zvolit orientaci „Na šířku“ a po skončení tisku zpět „Na výšku“. To se netýká variant programu Windows 2 a Windows 3, které si orientaci přepnou sama.

Tisk grafů není možný

Je založen na přímém ovládání tiskáren, které ve Windows nelze uplatnit. Je to jediný významný nedostatek tohoto způsobu tisku.

Princip činnosti

Po stisku F6 Účto vytvoří v podadresáři {tisk} kopii tiskového souboru pod jménem PRINT##.PRN (## je pořadové číslo), spustí program UTISK98 (Windows 1), UTISK01 (Windows 2) nebo UTISK04 (Windows 3) a předá mu jméno aktuální kopie. Program UTISKxx kopii přečte, zpracuje do Windowsovské podoby a nechá vytisknout; po tisku ji zruší. Program UTISKxx je napsán jako „neviditelný“, tedy jeho ikona se ani neobjevuje na liště. Jedině v případě chybového hlášení se „zviditelní“; v tom případě Účto, je-li na celé obrazovce, „spadne“ na lištu.

Známé problémy