18. 05. 2006, Ing. Pavel Panenka
Hlášení oznamuje nedostatek volné paměti pro běh Účta. Stav je možno zlepšit úsporou paměti v Účtu a/nebo zvětšením paměťového prostoru poskytovaného systémem.

Nedostatek volné základní (konvenční) paměti může být způsoben tím, že:

Stav lze napravit snížením nároků Účta na paměť, zvětšením paměťového prostoru poskytovaného systémem nebo obojím.

Snížení nároků Účta na paměť

Volte Ostatní /Speciality /Systémové informace /U.BAT a najděte řádek

REM SET FANDOVRB=80

kde smažte slovo REM a mezeru za ním. Totéž proveďte v řádku

REM SET FANDOVRB=

Tím snížíte nároky Účta na paměť za cenu neznatelného zpomalení programu. Přípustné hodnoty parametru FANDOVRB jsou 80 až 124.

Zvětšení paměťového prostoru ve Windows XP nebo 2000

Ukončete Účto a jeho zástupce („ikonu“) odstraňte, např. přesunutím do Koše. Vytvořte nového zástupce podle tištěného návodu k instalaci, nebo podle tohoto návodu. Po novém spuštění Účta zkontrolujte, zda došlo ke zlepšení; pokud ne, najdete další možnosti v Uživatelské příručce (lekce Poruchy a problémy) nebo v nápovědě Účta (hledané slovo: nestačí).