10.06.2002, Ing. Tomáš Mašek
Pokud je zaměstnanec odměňován měsíční mzdou, nemá svátek připadající na pracovní den na jeho výplatu vliv. U hodinové a úkolové mzdy má nárok na náhradu za ušlý výdělek ve výši průměrného výdělku.

1. Fond pracovní doby (FPD)

Měsíční mzdy po zúčtování uzavřete /Přesunem do archivu. Program automaticky předloží tabulku /Ostatní /Parametry /Parametry mezd, ve které je připraven fond pracovní doby (FPD) následujícího měsíce podle plánovacího kalendáře, například:

2002/05 květen 2002 = 21.0 plánovaných pracovních dnů
+ 2.0 svátky v pracovních dnech

Plánovaný měsíc a počet pracovních dnů (včetně svátků) nabídne program ve formuláři mzdy při vyplňování údaje Měsíc a Dny v měsíci. Případný svátek v sobotu nebo v neděli nemá v pětidenním pracovním týdnu na plánovaný FPD vliv.

2. Náhrada mzdy za neodpracovaný svátek

V hodinovém tarifu nebo v úkolové mzdě náhrada mzdy nahrazuje mzdu, ušlou v důsledku svátku. V údaji Dny v měsíci evidujte ve formuláři mzdy FPD včetně svátků a odpracované dny i hodiny uveďte podle skutečnosti. Pracovník má nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, například:

Dny / hodiny v měsíci (FPD) = 22.0 / 187.0
Odpracované dny / hodiny   = 20.0 / 170.0
(2 neodpracované svátky sníží také úkolovou mzdu)
Náhrada mzdy za svátek:   =  2.0 / 17.0

Zaměstnancům odměňovaným měsíčním tarifem vykažte jako odpracovaný den také svátek, který připadá na obvyklý pracovní den. Měsíční mzda se v důsledku svátku nekrátí - proto nepřísluší náhrada jako v ostatních formách mzdy. Postup vyplývá z Nařízení vlády 108/94, § 40 (1d).

3. Odměna za práci ve svátek

(a) Bez náhradního volna:
Pokud zaměstnanec ve svátek pracoval, má nárok na všechny složky mzdy, které by dostal, kdyby tutéž práci vykonal ve všední den - a na příplatek za svátek nejméně ve výši 100 % průměrného výdělku (můžete jej podle potřeby zvýšit, nebo i diferencovat podle pracovišť či jiným způsobem):

FPD včetně svátků 22.0 / 187.0
Odpracoval     22.0 / 187.0
(2 odpracované svátky zvýší také úkolovou mzdu)
Příplatek za svátek    17.0 = nejméně 100 % průměru

Pozor! Jestliže svátek připadne na sobotu nebo neděli, je obvykle práce ve svátek zároveň prací přesčas s nárokem na příplatek minimálně ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.

(b) S poskytnutím náhradního volna:
Pokud si zaměstnanec vybral za odpracované svátky náhradní volno, nemá nárok na přesčasový příplatek podle § 5 (1) Zákona o mzdě, ani na příplatek za práci ve svátek podle § 6 (1). Dostane však průměrnou mzdu jako při náhradě mzdy (viz předešlý příklad):

Dny / hodiny v měsíci (FPD) = 22.0 / 187.0
Odpracované dny / hodiny   = 20.0 / 170.0
Náhrada mzdy za svátek:   =  2.0 / 17.0

Mzdu a náhradu mzdy za svátek definuje Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku v § 6, průměrný výdělek upravuje § 17.