1) Stáhněte a spusťte instalační soubor.

Objeví-li se upozornění Řízení uživatelských účtů s názvem programu ucto2023_7.exe, povolte další krok stiskem OK.

2) Instalační program se ohlásí nadpisem Průvodce instalací - účto 2023.

Stiskněte Další > a vyberte složku pro instalaci.
Doporučujeme potvrdit C:\UCTO2023.
Potřebujete-li program instalovat jinam, zapište cestu ručně nebo zvolte Procházet... Mějte na paměti, že jméno složky musí vyhovovat konvencím DOSu (nejvýše 8 znaků, bez diakritiky a mezer). Neinstalujte do složek s minulými verzemi účta (např. C:\UCTO2022), došlo by k nevratnému poškození účetních dat!

3) Překontrolujte umístění a zvolte Instalovat.

Instalační program založí na disku požadovanou složku a postupně ji naplní. Instalace trvá až několik minut a skončí hlášením Dokončuje se instalace účto 2023, potvrďte jej stiskem Dokončit.

4) Spusťte účto poklepáním myší na zástupce (ikonu) Ikona účto 32-bit účto 2023 vytvořeného při instalaci (případně Ikona účto vDOS+ účto 2023 vDos+, používáte-li 64-bit verzi Windows).

Pokud zástupce na ploše není, vytvořte jej spuštěním ZZZ.BAT ze složky s účtem (případně ZZZ64V.BAT, používáte-li 64-bit verzi Windows). V případě potíží zavolejte od počítače naši technickou podporu 487 722 211, společně problém vyřešíme.

5) Při prvním spuštění se zobrazí Licenční a záruční podmínky programu Účto.

Schvalte je volbou /Ano, souhlasím – jinak nebude možno pokračovat. Do tabulky licenčních údajů opište registrační číslo a další údaje (najdete je ve spodní části faktury za program, případně na samostatné Licenční kartě). Není-li licence časově omezena, do posledního údaje (Licence platí do:) nic nepište, jen stiskněte Enter.
Nepíše-li klávesnice česky, pište bez čárek a háčků, lze je doplnit později. Je-li v licenčních údajích chyba, opište je i s ní, abyste mohli pokračovat. Chybu nám ohlaste, při nejbližší příležitosti ji odstraníme.

6) Pokud jste instalovali upgrade účta, následuje převod dat z loňské verze.