19. 09. 2018, Ing. Petr Kučera
Uskutečněná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet patří do řádku 50 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

Osvobozené plnění

Příkladem osvobozené činnosti bez nároku na odpočet je nájem nebytových prostor poskytnutý plátcem neplátci. Při správném zápisu věty ve financích se řádek 50 přiznání k DPH naplní automaticky.

Zápis do peněžního deníku

Nezapomeňte vyplnit DatumDPH (obvykle datum uskutečnění plnění) a v tabulce DPH částku nájemného zapsat do „nulové“ sazby DPH.

Zápis v číselníku druhů

Důležitý je druh, který ve sloupci Spec Řád musí mít uvedenu hodnotu 50, například:

Pokud nájemné nemá být příjmem z podnikání (např. poplatník bude zdaňovat jako příjem z nájmu), pak druh bude například:

Záznamní povinnost

Správnost zápisu můžete zkontrolovat v záznamní povinnosti (/Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 20 /Záznamní povinnost /5.Krácení nároku na odpočet daně /ř50 Osvob. plnění bez nároku na odpočet).

Plnění nezapočítávaná do koeficientu

Plnění bez nároku na odpočet, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu (ř51 vpravo), musíte zapsat ručně v /Ručně zadaných údajích (/Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 20 /Tisk daňového přiznání).

Kontrolní hlášení

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně se v kontrolním hlášení nevykazují.

Legislativa

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet jsou vyjmenovány v § 51 ZDPH. Patří mezi ně např. finanční činnosti nebo dodání a nájem nemovité věci.

Povinnost přiznat uskutečnění těchto plnění vzniká ke dni jejich uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, je-li přijata před jejich uskutečněním.

Plátce, který uskuteční plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet, není povinen vystavit daňový doklad.

Do obratu se zahrnují také plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a ZDPH, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

Plátcem se nestane osoba povinná k dani, jejíž obrat za nejvýše 12 předcházejících kalendářních měsíců přesáhne 1 mil., ale která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění, které použije pouze pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet. Plátce má nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění v krácené výši, pokud jej použije částečně pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet a částečně pro neosvobozená plnění či plnění osvobozená s nárokem na odpočet.

Správce daně zruší registraci plátce, pokud plátce uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.