17. 01. 2022, Ing. Petr Kučera
Přiznání k silniční dani za rok 2021, termín odevzdání, předmět daně, snížení/zvýšení daně, osvobození od daně. Postup v Účtu. ePodání, daňový portál, datová schránka.

LEGISLATIVA

Přiznání k dani silniční

Pro rok 2021 platí nové tiskopisy Přiznání k dani silniční MFin 5407 vzor 18, Příloha k přiznání MFin 5407/1 vzor 16 a Pokyny k vyplnění MFin 5408 vzor 29.

Termín podání

Termín pro podání přiznání za rok 2021 je 31.leden 2022.

Předmět daně

Dani silniční podléhají vozidla registrovaná v ČR, provozovaná v ČR a u poplatníka daně z příjmů fyzických osob používaná k činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti podle ZDP.

Příklad: Fyzická osoba je vlastníkem a provozovatelem osobního auta. V roce 2021 bylo provozováno následovně:

01.01. - 15.03. - nacházelo se v dílně autoservisu za účelem
         generální opravy
16.03. - 02.10 - používáno k podnikatelské činnosti
03.10. - 31.12. - používáno soukromě
Vozidlo je předmětem daně silniční pouze v měsících březen až
říjen (viz Odpovědi na dotazy k dani silniční na webu Finanční
správy).

Sazby silniční daně 2021

Oproti roku 2020 se sazby nezměnily.

Snížení/zvýšení sazby daně

1) Snížení daně u vozidel do stáří 108 měsíců (§6/6)
  a) 1 až 36 měsíců ... snížení o 48%,
  b) 37 až 72 měsíců ... snížení o 40%,
  c) 73 až 108 měsíců ... snížení o 25%.

2) Zvýšení daně u starých vozidel (§6/8)
  U vozidel registrovaných do 31.12.1989 ... zvýšení o 25%

3) Snížení daně u vozidel nepoužívaných k podnikání (§6/9,10)
  a) nákladní vozidla o hmotnosti od 3,5 do 12 tun ... snížení o
   100%,
  b) nákladní vozidla o hmotnosti nad 12 tun ... snížení o 48%.

U téhož vozidla se současně nepoužije snížení sazby daně podle §
6 odst. 6 a odst. 5, dále dle § 6 odst. 6 a odst. 10 a také dle §
6 odst. 10 a odst. 8 zákona o dani silniční.

Osvobození od daně

Od daně jsou mimo jiné osvobozena:

SILNIČNÍ DAŇ V ÚČTU

Postup zpracování

Přiznání k silniční dani za rok 2021 zpracujte v Účtu 2022!

Účto je připraveno na zpracování přiznání až pro 203 vozidel (3 v základní části plus 8 příloh po 25 vozidlech).

Máte-li v /Seznamu poplatníků přiznání za rok 2020 využijte jej jako podklad pro přiznání za rok 2021.

1) V menu /Ostatní /Silniční daň /Seznam poplatníků zkopírujte přiznání roku 2020 pomocí ShiftF4 /S posunutým letopočtem.

Program zkopíruje přiznání na nový řádek, posune letopočet na 2021, přepočítá daň u všech vozidel, vynuluje zaplacené zálohy i datum vyhotovení (podpisu).

Vozidla uvedená do provozu v předchozím roce a používaná jen v měsících zbývajících do konce roku, program převede na používaná po celý další rok (řR? = A).

2) V detailu formuláře (ShiftF10) zkontrolujte zkopírované údaje, doplňte platby záloh (odstavec 33), datum podpisu, případně další údaje.

3) Volte /Vozidla podrobně (z detailu daňového přiznání pomocí CtrlF7) a zaktualizujte údaje podle používání vozidel v roce 2021. Pro sloupce 17 (kód druhu vozidla), sloupce 22 (zvýšení/snížení daně) a sloupce 25 (důvod osvobození) využijte číselník (F7).

4) V /Tisk daňového přiznání vytiskněte jako /PDF tiskopis nebo podejte elektronicky /e-Podání DSLDP2.

5) Doplatek/přeplatek převeďte do závazků a pohledávek (/Tisk daňového přiznání /Doplatek do závazků nebo /Přeplatek do pohledávek).

6) Připravte zálohy na rok 2022. V /Tisk daňového přiznání /Zálohy na daň silniční zadejte rok (2022). Vytvoří se sestava se zálohami na jednotlivá čtvrtletí.

Po opuštění sestavy pokračujte přenosem záloh do závazků, zadejte druh (PR), firmu (Finanční úřad) a přes nabídku /Všechny zálohy je přeneste.

Vozidla uvedená do provozu v aktuálním roce a používaná jen v měsících zbývajících do konce roku, program při výpočtu záloh dalšího roku považuje za používaná po celý další rok.

ePodání přes Daňový portál

Účto umožňuje přiznání k dani silniční načíst do aplikace EPO a odeslat správci daně jako ePodání.

1) V /Tisk daňového přiznání /e-Podání DSLDP2 se objeví hláška "Přiznání k dani silniční - vytvořen soubor pro e-Podání na internetu: C:\UCTO2022\{MAIL}\DSLDP2.xml (Ctrl-V)". Potvrďte klávesou Enter.

2) Postupte na menu /e-Podání na internetu /Daňový portál - původní (případně /Moje daně - nové). Na daňovém portálu vytvořený soubor načtěte (/Vybrat soubor nebo /Procházet), v řádku Název souboru stiskněte Ctrlv, /Otevřít, /Načíst, zkontrolujte (/Protokol chyb), doplňte/opravte (/Úprava ve formuláři) a odešlete (/Odeslání písemnosti).
Při použití /Moje daně - nové je nutné načíst přes /Načíst do stejného typu formuláře. Nabídku /Načíst do formuláře pro aktuální zdaňovací období nepoužívejte.

ePodání datovou schránkou

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, je povinen formulářové podání podle § 72/1 daňového řádu učinit pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslané způsobem uvedeným v § 71/1 daňového řádu, tj. datovou zprávou:

Pokud xml soubor načtený a zkontrolovaný na daňovém portále neobsahuje chyby, můžete jej odeslat datovou schránkou přímo z Účta.

V /e-Podání DSLDP2 vyberte /Datová schránka. V /Odesílatel doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte údaje o příjemci. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Dodatečné přiznání

V dodatečném přiznání nezapomeňte vyplnit:

ř04 daňové přiznání - dodatečné,
ř30 typ řádku, který se mění (O = opravný, V = vložený, 
  R = rušený)
ř32 výslednou daň (= ta po opravě)
ř32 poslední známou přiznanou daň (= ta původní)
ř32 datum zjištění důvodů pro DDP
ř32 bližší specifikaci důvodů