31. 01. 2022, Ing. Petr Kučera
Vyúčtování srážkové daně - tiskopis, termín předložení, zpracování a tisk v Účtu. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

Co podléhá srážkové dani

Srážkové dani podléhají například:

Formulář vyúčtování daně

Tiskopis MFin 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob se pro rok 2021 nezměnil, platí vzor 18.

Povinné elektronické podání

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, je povinen formulářové podání podle § 72/1 daňového řádu učinit pouze elektronicky, tj. datovou zprávou.

Termín podání

Povinnost předložit vyúčtování správci daně je do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku, tj. do 1. dubna 2022.

Zpracování v Účtu

Vyúčtování za rok 2021 proveďte v Účtu 2022.

Příslušný tiskopis najdete v programu v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Období (nastavte 01.01.2021 až 31.12.2021) /Daň z příjmů /Vyúčtování srážkové daně.

1) Přes volbu /Převzít data z mezd naplňte tiskopis údaji z archivu mezd, peněžního deníku atd. 1. varianta nabízí převzetí údajů podle mzdového období, 2. varianta převezme data "o měsíc posunutá", tedy podle období skutečného sražení daně.

Příklad:
Na základě dohody o provedení práce z ledna 2021 obdržel zaměstnanec 10. února 2021 odměnu 4250 Kč (hrubý příjem byl 5000 Kč, srážková daň 750 Kč). Srážková daň byla zaplacena na účet správce daně 11. února 2021. V 1. variantě vystoupí sražená daň v řádku leden, při použití 2. varianty v řádku únor. Výběr je na uživateli. Domníváme se, že správná je varianta č.2, neboť měsíc sražení (v daňové evidenci) je únor.

2) V /Údaje pro tiskopis zkontrolujte převzatá data, případně je opravte a doplňte. Ukázka strany 3 formuláře:

3) Formulář vytiskněte jako čtyřstránkový /Pdf tiskopis. Po spuštění Adobe Readeru zkontrolujte či nastavte v /Soubor /Tisk (/Tisknout) /Velikost na "přizpůsobit" (ve starších verzích /Měřítko "přizpůsobit") a parametr /Orientace na "Automaticky na výšku/šířku" (ve starších verzích zapněte "Automaticky otáčet a vystředit"). V případě velikosti "skutečná velikost" nebo měřítka "žádné" se stránky 2 a 3 nemusí vejít na papír velikosti A4.

Přílohy

Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob (MFin 5466/A vzor 14) je povinná pouze pro plátce, který prováděl opravy srážení. Příloha není součástí programu.

ePodání přes daňový portál

Účto umožňuje vyúčtování srážkové daně načíst do aplikace EPO a odeslat správci daně jako ePodání.

ePodání najdete v Účtu v /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Vyúčtování srážkové daně. V /FÚ a poplatník zkontrolujte/doplňte údaje o finančním úřadu, poplatníkovi, případně zástupci a sestaviteli.

Po /e-Podání DPSVD2 se objeví hláška "Vyúčtování srážkové daně - vytvořen soubor pro e-Podání na internetu:
C:\UCTO2022\{MAIL}\DPSVD2.XML (Ctrl-V)".

Postupte na menu /e-Podání na internetu /Daňový portál - původní (případně /Moje daně - nové). Na daňovém portálu vytvořený soubor načtěte (/Vybrat soubor nebo /Procházet), v řádku Název souboru stiskněte Ctrlv, /Otevřít, /Načíst, zkontrolujte (/Protokol chyb), doplňte/opravte (/Úprava ve formuláři) a odešlete (/Odeslání písemnosti).

Při použití /Moje daně - nové je nutné načíst přes /Načíst do stejného typu formuláře. Nabídku /Načíst do formuláře pro aktuální zdaňovací období nepoužívejte.

ePodání datovou schránkou

Pokud xml soubor načtený a zkontrolovaný na daňovém portále neobsahuje chyby, můžete jej odeslat datovou schránkou přímo z Účta.

V /e-Podání DPSVD2 vyberte /Datová schránka. V /Odesílatel doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte údaje o příjemci. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Často se ptáte

Proč je ve formuláři pdf v názvu přeškrtnuto "právnických" osob, když zaměstnavatelem je společnost s ručením omezeným?

Vyúčtování se týká příjmů zaměstnanců, tj. fyzických osob, proto je nehodící se údaj "právnických" přeškrtnut.