28. 05. 2018
Informace o způsobu zpracování osobních dat uživatelů programu účto a právech souvisejících.

Správce osobních údajů

společnost Tichý & spol., Palackého nám. 184, 473 01 Nový Bor, tel. 487 722 211, ucto@ucto2000.cz, IČO 12077747

Uchovávané informace

Zpracováváme identifikační a kontaktní údaje – zejména jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje získáváme z objednávky nebo registrace programu účto, případně jejich pozdější aktualizací. Dále zpracováváme informace o používané verzi a počtu licencí programu účto. Tyto údaje získáváme z vlastní evidence.

Využití dat

Získaná data využíváme v rozsahu nezbytném pro:

  1. plnění smlouvy – v souvislosti s objednávkou a dodáním programu účto
  2. plnění právní povinnosti – sem patří evidence a zpracování účetních dokladů, kontrolní hlášení, kontroly FÚ a pod.
  3. oprávněný zájem – především pro předání informací o aktualizacích programu účto, legislativních změnách nebo při řešení požadavků s technickou podporou

Využití dat pro uvedené účely nevyžaduje udělení souhlasu se zpracováním.

Délka uchování dat

Osobní údaje držíme v případě plnění smlouvy a plnění právní povinnosti po zákonnou dobu, pro oprávněné zájmy pak 10 let od poslední aktualizace programu nebo kontaktu s technickou podporou.

Předávání dat

Data předáváme jen v nezbytném rozsahu Finanční správě (pro plnění právní povinnosti) a České poště (pro plnění smlouvy a oprávněné zájmy). S Českou poštou máme uzavřenou smlouvu o předávání osobních údajů v souladu s GDPR.

Další práva

Data zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatelská smlouva

Osobní údaje fyzických osob vedených v jednotlivých agendách programu účto zpracovává uživatel, program nám tyto data neposílá ani k nim nemáme přístup, proto s námi není třeba uzavírat zpracovatelskou smlouvu.