28.02. Jak k DPFO vložit e-přílohu?

Na daňovém portálu máte načteno přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 (z Účta jako DPFDP5.XML). Potřebujete do něj vložit přílohu o zaplacených částkách na životní pojištění, která je pod názvem ZIV_POJ.PDF uložena v C:\USERS\DOKUMENTY. Na daňovém portále klikněte na /Úprava ve formuláři /Přílohy DAP a v řádku „Potvrzení o zaplacených příspěvcích na soukromé životní pojištění“ zvolte E-příloha, Procházet, nalistujte soubor ZIV_POJ.PDF, Otevřít, Uložit změny. Přípustné formáty příloh jsou PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, TXT, TXT/CSV, RTF, ZIP, P7S. Součet velikostí e-příloh může být maximálně 4 MB.

27.02. Odvody a zálohy

Po zpracování daňového přiznání a přehledů pro ČSSZ a ZP využijte sestavy Odvody a zálohy.

26.02. Řemeslné živnosti

Co patří do řemeslných živností najdete v příloze číslo 1 živnostenského zákona. Obsahové náplně řemeslných živností jsou popsány v příloze číslo 1 nařízení vlády číslo 278/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. U řemeslných živností lze využít paušálních výdajů ve výši 80 % z příjmů.

25.02. Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2018

Termín odevzdání, identifikační údaje, vedlejší činnost, vyměřovací základ, podnikání po část roku, doplatek/přeplatek pojistného, nové zálohy. ePodání přes VREP i datovou schránkou. Kontrola ePodání.

22.02. Pomůcka pro spolupracující osoby

Pořiďte přiznání pro poplatníka, který bude rozdělovat příjmy a výdaje na osoby spolupracující. Zejména v příloze číslo 1 vyplňte příjmy (ř101), výdaje (ř102), úpravy (ř105, ř106) a spolupracující osoby (CtrlF7 /Spolupracující osoby). V nabídce /Tisk daňového přiznání zvolte /Spolupracující osoby /Rozdělení příjmů a výdajů. Program podle % rozdělení vypočítá hodnoty příjmů a výdajů pro ř107 a ř108 hlavní (rozdělující) osoby i ř109 a ř110 osob spolupracujících. Základ daně a daň před a po rozdělení na spolupracující osoby uvidíte v /Vliv na daňovou povinnost. Podíly na příjmech a výdajích lze měnit v /Tabulka G – podíl %.

21.02. Porovnání dvou přiznání a přehledů

V /Daň z příjmů /Daň z příjmů 2018 /Seznam poplatníků daně stojíte kurzorem na aktuálním přiznání. Stiskněte ShiftF6, zvolte /Porovnat dvě přiznání a ke stávajícímu vyberte druhé (/Z letošních ... či /Z loňských daňových přiznání). Hodí se např. pro porovnání přiznání za rok 2017 a 2018. Uvidíte nejen odlišnosti v číselných údajích, ale i vyplněné/nevyplněné řádky. Podobně lze porovnávat Přehledy OSVČ pro ČSSZ i ZP.

20.02. Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2018

Termín odevzdání, vyměřovací základ, osvobození od záloh, stanovení minimálního základu. Tisk z Účta, pokyny, ePodání. Doplatek pojistného, nové zálohy. Seznam zdravotních pojišťoven.

19.02. Tipy a triky pro daňové přiznání

Seznamte se s možnostmi programu Účto, které Vám usnadní zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přebírání dat, kontroly údajů, tisk přiznání, zálohy, ePodání.

18.02. Rozhodný příjem pro nárok na bonus 2018

Roční daňový bonus za rok 2018 může uplatnit poplatník, který má příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti (oproti roku 2017 se již nepočítají příjmy z nájmu a kapitálového majetku) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. 73.200 Kč. Do výše příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybíraná srážkou a příjmy vyjmuté ze zdanění.

15.02. Novela EET do druhého čtení

Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila návrh novely zákona o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby off-line a snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby. Podnikatelé, kteří spadají do těchto fází, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona. Pokud by zákon začal platit například v červnu letošního roku, odstartovala by poslední vlna EET 1. ledna 2020. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva financí.

14.02. Uzávěrkové operace v Účtu

Uzávěrkové operace mohou být součástí příjmů a výdajů v peněžním deníku nebo mohou upravit výsledek hospodaření prostřednictvím tabulky E Přílohy číslo 1 daňového přiznání.

13.02. Sleva na manželku/manžela

Za jakých podmínek lze uplatnit slevu na druhého z manželů. Co patří či nepatří do příjmů. Zdaňovací období. Sleva v daňovém přiznání.

12.02. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob

Na webu Finanční správy najdete Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018. Aktualizace je ke dni 28. 1. 2019.

Zkrácená ukázka: Je povinen podnikatel s předmětem činnosti prodej zboží při vedení daňové evidence vést i skladovou evidenci? Podle § 7b/4 ZDP je poplatník povinen provádět zjištění skutečného stavu zásob k poslednímu dni zdaňovacího období a o tomto zjištění pak provést zápis a o případné rozdíly upravit základ daně podle § 24 a 25 ZDP. Aby mohl zjistit případné rozdíly skutečného stavu se stavem evidenčním podle daňové evidence, musí tak vést evidenci zásob (skladovou evidenci).

11.02. Dohoda o pracovní činnosti

Příjem z dohody o pracovní činnosti podléhá zálohové nebo srážkové dani z příjmů a od měsíční částky 3.000 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

08.02. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Finanční správa zveřejnila Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018 a pro zdaňovací období 2019. Aktualizace je k lednu 2019.

Dozvíte se zde například: Změní-li poplatník v průběhu měsíce zaměstnavatele (mzdu pobírá v tomto měsíci od více plátců daně, ale postupně za sebou), může pro účely výpočtu zálohy na daň podepsat Prohlášení k dani též u nového plátce. Oba plátci daně mu pak za tento měsíc vypočtou zálohu měsíční sazbou daně, ale slevu na dani a daňové zvýhodnění může poskytnout poplatníkovi pouze jeden z nich, zpravidla ten, od kterého poplatník odchází.

07.02. Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Příklady. Evidence exekucí.

06.02. Potvrzení pro daňové zvýhodnění

Potřebujete vytisknout Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě? V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců zapište údaje o dětech zaměstnance, např.:

Číslo Zaměstnanec   JménoDítěte  RodnéČíslo Pozn    Uplat Od-Do ZTP
--------------------------------------------------------------------------
00701 Alena Podešvová Anna Podešvová 996212/0179 Gym.N.Bor  N     N

Stiskněte ShiftF6 a podle potřeby vyberte /Potvrzení MFin 5556 – mzdy nebo /Potvrzení MFin 5558 – DAP.

05.02. Roční zúčtování záloh

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh. Postup v Účtu. Příklady.

04.02. DPH u sdružení

Postup z hlediska DPH u sdružení fyzických osob po 1. 1. 2019, kdy za sdružení jedná vybraný člen. Daňové doklady mezi členy sdružení.

01.02. Zrušení karenční doby

Novelou zákoníku práce se ruší karenční doba, tzn. doba prvních tří neplacených dnů nemoci. Zároveň se zaměstnavatelům sníží odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %. Účinnost je od 1. 7. 2019.