29.12. Výluka datových schránek

V termínu od 29. 12. 2017 16:00 hod. do 2. 1. 2018 16:00 hod. proběhne mimořádná výluka Informačního systému datových schránek. Po tuto dobu nebude ISDS pro uživatele dostupný. Možnosti elektronických podání prostřednictvím Daňového portálu.

28.12. Dobrovolná registrace k DPH

K urychlení registračního procesu nového dobrovolného plátce DPH doporučuje finanční správa předložit správci daně nepovinnou Přílohu přihlášky k registraci k DPH – informace o ekonomické činnosti.

27.12. Programové prohlášení vlády k daním

Změny v daních, které jsou napsány v Návrhu programového prohlášení vlády.

22.12. Cestovní náhrady v roce 2018

Vyhláškou MPSV číslo 463/2017 Sb. se od 1. 1. 2018 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2017.

21.12. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Ministerstvo financí zveřejňuje Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku. Poslední aktualizace je ke dni 12. 12. 2017.

20.12. Nemocenské pojištění 2018

ČSSZ informuje o novinkách v nemocenském pojištění pro rok 2018:

18.12. Rozhodnutí ÚS k EET

Ústavní soud revidoval zákon o evidenci tržeb NÁLEZEM ze dne 15. 12. 2017:

15.12. Vrácení daňového přeplatku

Finanční správa upozorňuje, že případné přeplatky vrací registrovaným daňovým subjektům výhradně na účty uvedené v registraci (tj. účty, na nichž jsou soustředěny prostředky z podnikatelské činnosti, resp. účty, které jsou využívány pro ekonomickou činnost). Pokud by registrovaný daňový subjekt žádal o vrácení přeplatku na jiný účet, než který je u správce daně registrován, nebylo by možné takové žádosti vyhovět. Registrovaným daňovým subjektem je takový daňový subjekt, jehož registrace k některé z daní (daň z příjmů, daň silniční, daň z přidané hodnoty), resp. ke všem uvedeným daním, nebyla dosud zrušena. Podrobnosti.

13.12. Přehled daňových změn 2018

Finanční správa připravila Přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018 s rozdělením na Daň z příjmů fyzických osob, Elektronická evidence tržeb a Kontrolní hlášení.

12.12. Záloha na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy v Účtu.

11.12. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

08.12. Náklady na bydlení 2018

Nařízením vlády číslo 407/2017 Sb. se od roku 2018 zvyšují normativní náklady na bydlení z 5.822 na 5.928 Kč (jedna osoba, obce s 50.000 až 99.999 obyvateli). Tento parametr, který ovlivňuje výpočet exekuční srážky ze mzdy, bude nastaven v Účtu 2018.

06.12. Přiznání k DPFO za rok 2017

Finanční správa zveřejnila formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017.
Hlavní změny oproti roku 2016:

  1. příloha číslo 1, číslo 2, dvě možnosti při uplatňování výdajového paušálu
  2. ř48, penzijní připojištění, max. částka zvýšena z 12 na 24 tis. Kč
  3. ř49, životní pojištění, max. částka zvýšena z 12 na 24 tis. Kč
  4. ř59, solidární zvýšení daně, hranice zvýšena z 1.296.288 na 1.355.136 Kč
  5. ř65b, sleva manželka, lze uplatnit i při „sníženém“ výdajovém paušálu
  6. ř69a, školkovné, maximální částka zvýšena z 9.900 na 11.000 Kč/dítě
  7. ř72, zvýhodnění děti, vyšší částky pro druhé (z 17.004 na 19.404 Kč) i pro třetí a každé další dítě (z 20.604 na 24.204 Kč), lze uplatnit i při „sníženém“ výdajovém paušálu

04.12. Zahraniční stravné v roce 2018

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou sazby zahraničního stravného pro rok 2018. Srovnání s rokem 2017.

01.12. První rok s EET

Přečtěte si článek Báječná léta s EET, rok první, který vyšel v Lidových novinách dne 25. 11. 2017. Náměstkyně Ministerstva financí pro daně a cla JUDr. Alena Schillerová hodnotí elektronickou evidenci tržeb rok po jejím zavedení.