seznam

Po aktualizaci Windows 10 jsou sestavy PDF nečitelné

Po aktualizaci Windows 10 se objevuje hlášení ...nestačí FILES

Možné potíže po aktualizaci na Windows 10

Nejde otevřít účto a systém hlásí: can't open C:\UCTO2013\FANDWORK.$$$

Instalace Účta ve Windows 8

Problémová aktualizace Windows XP

Účto a sandbox Avast

Zvětšení okna s účtem

XP MODE pro Windows7

Účto a správné zobrazení češtiny ve Windows 7

Účto a celoobrazovkový režim ve Windows Vista

Účto a Windows VISTA.

Čeština ve Windows Vista

Zobrazuje se účto „dvojitě“ nebo jen na půlku obrazovky?

Instalace ÚČTA ve Windows XP a Windows 2000

Hlášení "Nestačí paměť"

Tuhnutí účta v režimu celá obrazovka ve Win2000/XP

Spouštění účta v okně

Padá účto neustále do lišty nebo do okna?

16bitový podsystém MS-DOS

seznam s anotací

Po aktualizaci Windows 10 jsou sestavy PDF nečitelné

Pro správný tisk zvolte před tiskem sestavy v Adobe Readeru nabídku Soubor /Tisknout, vedle výběru tiskárny vyberte volbu Rozšířené a zaškrtněte „tisknout jako obraz“. Po vytištění sestavy se parametr uloží a není jej třeba opakovaně aktivovat.

Po aktualizaci Windows 10 se objevuje hlášení ...nestačí FILES

V účtu volte Ostatní /Speciality /Systémové soubory /Windows 8,10 /Editace CONFIG.NT, číslo 40 přepište na 150 a restartujte účto.

Možné potíže po aktualizaci na Windows 10

WINDOWS 10 64BIT: Účto se po aktualizaci nespustí, objeví se zelená obrazovka. Příčinou je aktivace více grafických karet v počítači. Ve Windows volte Start /Ovládací panely /Správce zařízení /Grafické adaptéry a po poradě s odborníkem jeden ovladač deaktivujte.

WINDOWS 10 32BIT: Pokud se při spuštění účta objeví hlášení ve tvaru "NTVDM has encountered..." postupujte takto:

  1. Ve stavovém řádku Windows stiskněte tlačítko se symbolem Lupy, do pole „Prohledat Windows“ napište CMD a potvrďte OK.
  2. Klikněte na ikonu v levém horním rohu okna, volte Vlastnosti /Možnosti, zaškrtněte volbu Použít starší konzolu a stiskněte OK.
  3. Zavřete okno Příkazového řádku kliknutím na křížek v pravém horním rohu okna nebo napište exit a stiskněte Enter.
  4. Spusťte účto a pokud se hlásí „Zvětšit FILES...“, volte Ostatní /Speciality /Systémové informace /Systémové soubory /Windows7 či 8 /Editace CONFIG.NT a upravte řádek: FILES=40 -> FILES=150
  5. Klávesou Esc úpravu uložte a restartujte účto.

Nejde otevřít účto a systém hlásí: can't open C:\UCTO2013\FANDWORK.$$$

Problém velmi často způsobuje aplikace Browser Manager, případně Browser Protect. Programy slouží k zvýšené ochraně internetových prohlížečů (Firefox, Opera...) před nekontrolovatelnými zásahy z internetu. Jejich odstraněním není funkčnost prohlížečů dotčena.

K nápravě chybového stavu otevřte ve Windows Ovládací panely /Přidat nebo odebrat programy, vyhledejte uvedenou aplikaci a odinstalujte ji. Po restartu počítače by mělo jít účto spustit běžným způsobem.

Instalace Účta ve Windows 8

Na rozdíl od Window 7 není nutné instalovat další písma pro správné zobrazování českých znaků. Při instalaci se však nově objevují dva druhy varování, které je třeba „obejít“, aby instalace proběhla korektně.

Problémová aktualizace Windows XP

Používáte Windows XP a nejde vám účto spustit, případně se objevuje hlášení, kde se vyskytuje klíčové slovo NTVDM?

Účto a sandbox Avast

Pokud máte na svém počítači antivirový program Avast, může se vám při práci s Účtem (při vlastním spouštění, tisku, generování PDF ...) zobrazit hlášení „otevíráte aplikaci, která by mohla být nebezpečná“. V takovém případě nepotvrzujte „Otevřít v sandboxu (doporučujeme)“, ale vyberte „Otevřít normálně“ a zaškrtněte „Zapamatovat si odpověď pro tento program“.

Zvětšení okna s účtem

Máte systém Windows 7 či Windows Vista a účto se zobrazuje v malém okně? Bohužel ani jeden systém nepodporuje celoobrazovkový režim, tak jak to nabízel Windows XP. Řešením je zvětšit okno.

XP MODE pro Windows7

V 64-bitové verzi Windows nelze účto 2011 a starší provozovat. Pokud však vlastníte 64-bitovou verzi Windows 7 Professional, Enterprise nebo Ultimate a váš počítač podporuje virtualizaci hardware, lze účto provozovat přes tzv. XP Mode. Tuto možnost bohužel nelze využít v nižších verzích Windows 7 Home Premium ani Starter.

Účto a správné zobrazení češtiny ve Windows 7

Pokud se při spuštění Účta pod Windows 7 setkáte s nesprávně zobrazenou češtinou, postupujte dle návodu níže. Návod předpokládá, že máte nainstalované Účto 2010 verzi 3 (zjistíte na úvodní obrazovce účta) nebo novější. Pokud ne, můžete si ji stáhnout zde.

Účto a celoobrazovkový režim ve Windows Vista

Po instalaci Účta se při spuštění zpravidla zobrazuje hlášení „This system does not support fullscreen mode. Choose 'Close' to terminate the application.“ Návod k řešení problému.

Účto a Windows VISTA.

Systém VISTA neumožňuje práci v účtu přes celou obrazovku. Pokud byste chtěli zvětšit okno účta, postupujte takto: poklepte pravým tlačítkem myši na horní modrý proužek okna účta, levým tlačítkem volte /Vlastnosti /Písmo, vyberte Lucida Console a zvolte velikost, které se vám osvědčí (velikost okna bude dostatečná a písmo dobře čitelné).

Pokud nebude fungovat diakritika volte Ostatní /Speciality /Nastavení PC Fandu /Konfigurační program /Klávesnice, volte F8, vyberte českou a výběr uložte.

Pokud by se objevovalo hlášení Zvětšit FILES v CONFIG.SYS, volte Ostatní /Speciality /Systémové informace /Systémové soubory /Windows XP,2000,NT /Editace CONFIG.NT a upravte řádek FILES=40 na FILES=150. Nový parametr bude aktivní po novém spuštění účta.

Čeština ve Windows Vista

Pro správné zobrazovaní českých znaků a tečky na numerické klávesnici ve Windows Vista je nutné nastavit klávesnici Účta na ČESKÁ. Nastavení lze provést v Ostatní /Speciality /Nastavení PC FANDu /Konfigurační program /Klávesnice.

Zobrazuje se účto „dvojitě“ nebo jen na půlku obrazovky?

Pak přepněte účto do okna (LevýAlt+Enter), klikněte pravým tlačítkem myši na ikonku účta v levém horním rohu okna, volte /Vlastnosti a v /Možnostech nastavte /Celá obrazovka. Dále volte /Rozvržení a upravte hodnotu „Výška“ v oddílech /Vyrovnávací paměť a /Velikost okna na 25 (údaj „Šířka“ má být 80).

/Uložte vlastnosti pro další okna se stejným názvem nebo /Změňte zástupce, který otevřel toto okno. Po novém spuštění účta by mělo být zobrazení v pořádku.

Instalace ÚČTA ve Windows XP a Windows 2000

Víceuživatelský, víceúlohový systém. DOSovské prostředí se vytváří pro každou úlohu zvlášť, v samostatném adresním prostoru (současně běžící DOSovské úlohy se navzájem neovlivňují)

Hlášení „Nestačí paměť“

Hlášení oznamuje nedostatek volné paměti pro běh Účta. Stav je možno zlepšit úsporou paměti v Účtu a/nebo zvětšením paměťového prostoru poskytovaného systémem.

Tuhnutí účta v režimu celá obrazovka ve Win2000/XP

Na některých počítačích s Windows 2000/XP a grafickou kartou GeForce od nVIDIA nelze provozovat účto v režimu „Celá obrazovka“, protože krátce po spuštění či náhodně později „ztuhne“. Úspěšně jej lze provozovat jen v „Okně“.

Spouštění účta v okně

Nepodporuje vaše grafická karta běh účta na celou obrazovku? Padá účto neustále do lišty nebo do okna? Potřebujete se často přepínat do jiných aplikací? Pak je řešením nastavit účto pro běh v okně a optimalizovat velikost okna. Pozor, standardní roztažení obrysu okna pomocí myši pro dosovské úlohy nefunguje! Klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce (ikonu účta) volte „/Vlastnosti /Obrazovka“ a vyberte „Způsob použití – Okno“. Pak volte „/Písmo“ a vyberte takové (např. Lucida Console=20), které se vám osvědčí.

Padá účto neustále do lišty nebo do okna?

Pak za to může systém nebo libovolný program, který se snaží s vámi komunikovat – zpráva o přijetí nového emailu či zprávy z ICQ, hlášení antivirového programu... Proto musí systém nejdříve účto minimalizovat.

V tomto případě doporučujeme nastavit účto pro běh v okně a optimalizovat velikost okna: klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce (ikonu účta) volte „/Vlastnosti /Obrazovka“ a vyberte „Způsob použití – Okno“. Pak volte „/Písmo“ a vyberte takové (např. Lucida Console=20), které se vám osvědčí.

Jestliže se účto minimalizuje pouze při tisku, pak se s vámi snaží komunikovat ovladač tiskárny. Řešením je nastavit ovladač tiskárny tak, aby nevyžadoval potvrzování před tiskem nebo účto spouštět v okně dle předchozího návodu.

16bitový podsystém MS-DOS

Aktualizujete pravidelně Windows XP? Po poslední aktualizaci se při spouštění účta může objevit dialogové okno s hlášením, že nelze spustit MS-DOS aplikaci.