18. 01. 2018, Ing. Petr Kučera
V přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2017 nezapomeňte vypořádat nárok na odpočet daně, provést korekci či úpravu odpočtu, případně oznámit změnu zdaňovacího období.

V posledním přiznání za rok 2017 nezapomeňte:

 1. V případě potřeby vyplnit kód zdaňovacího období následujícího roku (/Přiznání k DPH /Přiznání vzor 20 /Tisk daňového přiznání /Parametry tiskopisu). Využijte číselníku (klávesa F7):
  Q ... uvede plátce, jehož zdaňovacím obdobím je měsíc, a který se rozhodl,
     že jeho zdaňovacím obdobím bude čtvrtletí,
  M ... uvede plátce, jehož zdaňovacím obdobím je čtvrtletí, a který se
     rozhodl, že jeho zdaňovacím obdobím bude měsíc nebo již
     nesplňuje podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období.
  
  Plátci, jejichž zdaňovací období se v následujícím zdaňovacím období nemění, kód nevyplňují!
 2. Vypořádat odpočet daně (§ 76/7-10) v řádku 53 přiznání. Týká se plátců, kteří v průběhu roku krátili DPH na vstupu koeficientem. Podrobná nápověda v článku Vypořádací koeficient.
 3. Provést korekci odpočtů daně (§ 75/5, § 77) v řádku 45 přiznání.
 4. Provést úpravu odpočtů daně (§ 78 až § 78e) v řádku 60 přiznání.