11. 11. 2019, Ing. Petr Kučera
Jak zapsat větu, kterou se opravuje pohledávka v insolvenci.

OBECNĚ

Kontrolní hlášení

Provedené opravy pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení dle § 44 (ZDPH ve znění do 31. 3. 2019) a § 46 ZDPH patří do oddílu A4 kontrolního hlášení bez ohledu na jejich limit.

Druh PZ4

Aby věta financí spadla do oddílu A4 bez ohledu na limit, je třeba použít speciální druh PZ4.

V Účtu v /Finance /Číselníky /Druhy /Číselník druhů pomocí AltF2 vyvolejte „vzory pro číselník druhů“ a druh PZ4 převezměte klávesou Enter do svého číselníku.

OPRAVA POHLEDÁVKY V ÚČTU

Příklad

Věřitel pan Stehlík chce provést opravy pohledávek za dlužníky v insolvenci. Prvním dlužníkem je pan Polák, kde insolvence byla zahájena do 31. 3. 2019, druhým je firma Auto Delly s insolvencí zahájenou po 1. 4. 2019.

Oprava výše daně u pohledávky v insolvenci dle § 44

Pokud byla insolvence zahájena do 31. 3. 2019, postupuje se podle § 44 ZPDH. Provádí se pouze oprava daně bez opravy základu daně.

* Do poznámky věty (Shift+Tab) nezapomeňte zapsat kh=§ 44.

Oprava základu daně u pohledávky v insolvenci dle § 46

Od 1. 4. 2019 platí nově formulovaný § 46 ZDPH, který řeší opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky (pohledávky v exekučním a insolvenčním řízení, úmrtí dlužníka). Provádí se oprava základu a výše daně.

* Do poznámky věty (Shift+Tab) nezapomeňte zapsat kh=§ 46.

Přiznání k DPH řádek 33

Částky opravené daně v případě nedobytné pohledávky patří také do ř33 daňového přiznání. Zapište je ručně v /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 21 /Tisk daňového přiznání /Ručně zadané údaje.

Vystavení daňového dokladu

Daňový doklad podle § 46 vystavte jako opravný daňový doklad, tzn. použijte druh PZ4 a základ daně i daň musí být se znaménkem minus.

Nezapomeňte na další náležitosti dokladu, např.:

S tím souvisí: Opravný daňový doklad