07. 07. 2021, Ing. Petr Kučera
Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (zápočtový list).

ZÁPOČTOVÝ LIST OBECNĚ

Kdy se vydává

Zápočtový list (ZL) se vydává se při skončení (nejpozději v den ukončení):

Náležitosti zápočtového listu

ZL obsahuje:

  1. údaje o zaměstnání, zda se jednalo pracovní poměr, DPČ nebo DPP a o době jejich trvání
  2. druh konaných prací
  3. dosaženou kvalifikaci
  4. odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby
  5. zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, který orgán srážky nařídil, v čí prospěch, jak vysoká je jeho pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky
  6. údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1.1.1993 pro účely důchodového pojištění

Samozřejmostí je uvedení nacionálií zaměstnance (jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození) a identifikačních údajů zaměstnavatele.

Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen v odděleném potvrzení (příloze) uvést:

ZÁPOČTOVÉ LISTY V ÚČTU

Kde je najdete

ZL najdete v agendě mezd v /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Zápočtové listy.

Údaje o zaměstnavateli se přebírají z parametrů firmy (/Ostatní /Parametry /Firma), adresní údaje o zaměstnanci (titul, jméno, příjmení, adresa) se přebírají z adresáře firem, další údaje o zaměstnanci (datum narození, zaměstnán od - do, druh pracovního poměru či dohody, druh konaných prací a dosažená kvalifikace) se přebírají z osobní evidence), srážky ze mzdy se přebírají ze srážek (/Zaměstnanci /Srážky z mezd /Údaje pro exekuce), text nad datem se přebírá z /Zápočtové listy /Poučení na konec.

Údaje v ZL můžete editovat (klávesa F5) a poté uložit (např. do pdf pomocí ShiftF9).

Průměrný výdělek, příloha ZL

V /Zápočtové listy /Průměrný výdělek (přílohy) najdete údaje o:

Podrobnou nápovědu k výpočtům průměrného výdělkům najdete v programu (/Nápověda /Hledat v textech, hledané slovo: výdělek na zápočtovém listu).

Pracovní neschopnost, příloha ZL

V /Zápočtové listy /Pracovní neschopnost (příloha) jsou vypsány pracovní neschopnosti za poslední rok.

Srážky a exekuce, příloha ZL

V /Zápočtové listy /Srážky a exekuce (příloha) je přehled exekucí a srážek uvedených v /Zaměstnanci /Srážky z mezd.

Potvrzení pro úřad práce

V /Zápočtové listy /Potvrzení pro ÚP je připraven tiskopis "Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti vydaní podle § 313 odst.2 zákoníku práce při skončení pracovně právního vztahu. Vyplnění doby důchodového pojištění je možné /... Podle ELDP (zahrnují se poslední dva roky) nebo /... Podle doby zaměstnání, případně bez vyplnění /... Nevyplněná, dopíšu ručně.

Parametry

V /Zápočtové listy /Parametry jsou parametry ovlivňující obsah tisku zápočtových listů:

Poučení na konec

V /Zápočtové listy /Poučení na konec je možné zapsat text, který bude součástí ZL. Objeví se na konci před datum a podpis.

Starší varianty ZL

V /Zápočtové listy /Starší varianty zápoč.listů zůstávají dva typy starších zápočtových listů.

S tím souvisí: Průměrný výdělek na zápočtovém listu