22. 11. 2021, Ing. Petr Kučera
Jak získat podklady pro vyúčtování v programu Antivirus A.

PRINCIP

Podstatou Programu Antivirus A je částečná kompenzace mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu jejich karantény. Postiženým zaměstnavatelům je vyplácen finanční příspěvek.

PŘÍSPĚVEK NENÁLEŽÍ

například:

PODMÍNKY PRO NÁROK NA KOMPENZACI

PLATNOST ANTIVIRU

Program Antivirus A je možné využívat do 28.02.2022.

VÝŠE KOMPENZACE

Zaměstnavatelé žádají o příspěvek Úřad práce.

V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku.

Příspěvek zaměstnavatelům je 80 % z vyplacené náhrady mzdy, maximálně však do výše 39.000 Kč za zaměstnance.

Za karanténu je taktéž považováno:

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK, UZAVŘENÍ DOHODY

Uzavřená dohoda s úřadem práce je podmínkou pro podání Vyúčtování. Žádat lze na stránkách MPSV.

VYÚČTOVÁNÍ

Zaměstnavatel po vyplacení mezd za příslušný kalendářní měsíc a úhradě povinných odvodů předloží ÚP ČR vyúčtování, a to prostřednictvím webové aplikace.

Podklady najdete v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Měsíční mzdy (také /Archiv /Tiskové sestavy) /Antivirus A+,A,B /A Karanténa.

Do sestav nebudou zařazeni zaměstnanci s kategorií DPP a DPČ, zaměstnanci ve výpovědi (přesněji ti, kteří mají vyplněn datum ukončení a ten je starší než dnešní). Také sem nepatří zaměstnanci, jejichž pracovní poměr je kratší než tři měsíce (počítá se od dne podání žádosti). Proto před vstupem do sestav se zobrazí nabídka "Datum podání žádosti: ...".

Částky z vyúčtování v režimu Antivirus A opište do tabulky ÚP.

Režim A

Do sestavy /A Karanténa (_) program zařadí zaměstnance, který pobírá náhradu za dobu karantény (absence K2, blok neodpracovaná doba).

Příklad absence

Příklad mzdy

Příklad vyúčtování

Náhrady, které nepatří do Vyúčtování

V /Měsíční mzdy (/Archiv /Tiskové sestavy) /Antivirus A+,A,B /Parametry lze vyloučit náhrady, které se nemají zahrnovat do Vyúčtování.

CSV soubor

Po odskoku z podkladových tabulek se vytvoří soubor ANTI_A.CSV (v podadresáři {MAIL}), který je možné otevřít v tabulkovém editoru a případně obsah překopírovat do xlsx souboru Vyúčtování (vyžaduje odborné znalosti tabulkového editoru). Po vygenerování CSV souboru se cesta k němu uloží do schránky Windows.

S tím souvisí:

Antivirus B

Antivirus - podpora zaměstnanosti