24. 02. 2023, Ing. Petr Kučera
Sleva na pojistném ve výši 5 % pro vybrané zaměstnance pracující na kratší pracovní dobu platí od 1.2.2023.

Legislativa

Zákonem 216/2022 Sb. se zavádí sleva na pojistném.

Účel slevy

Smyslem je podpora kratších pracovních úvazků.

Výše slevy

Výše slevy činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců na které je sleva uplatňována. Zaokrouhluje se na celé koruny nahoru.

Podmínky zaměstnanec

Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném za kalendářní měsíc za zaměstnance, který je v pracovním poměru a:

Podmínka úvazek

Podmínkou nároku na slevu je, že je se zaměstnancem sjednána kratší pracovní doba v rozsahu 8 až 30 hodin týdně. Podmínka kratšího úvazku neplatí pro zaměstnance mladší 21 let.

Více zaměstnání u téhož zaměstnavatele

U více zaměstnání u téhož zaměstnavatele náleží sleva jen z jednoho zaměstnání; limit počtu hodin platí pro všechna zaměstnání dohromady.

Kdy není na slevu nárok

Sleva nenáleží:

Více zaměstnavatelů

Slevu na pojistném lze za kalendářní měsíc poskytnout za téhož zaměstnance pouze jednomu zaměstnavateli (tomu, který oznámí záměr jako první).

Podmínka oznámení

Sleva náleží zaměstnavateli, jen pokud před uplatněním této slevy oznámil ČSSZ záměr uplatňovat tuto slevu. Nejpozději lze oznámit ve lhůtě pro podání měsíčního přehledu.

Jak se sleva uplatňuje

Sleva se uplatňuje prostřednictvím měsíčního formuláře Přehled o výši pojistného.

Slevu lze uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistném náleží. Na tiskopisu se bude uvádět:

Odkdy je nárok na slevu

Sleva na pojistném náleží poprvé za měsíc únor 2023.

S tím souvisí: Sleva na pojistném - postup v Účtu