30.11. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Ministerstvo financí zveřejňuje Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku. Poslední aktualizace je ke dni 20. 05. 2018.

28.11. Obecná písemnost – ePodání

Podání obecné písemnosti z Účta. Postup v programu i na daňovém portálu. Datová schránka.

26.11. Výsledek hospodaření v průběhu zdaňovacího období

Pro zjištění hospodářského výsledku v průběhu kalendářního roku můžete v Účtu využít několik nástrojů – součty sloupců deníku, rozvahu ke dni, kalkulačku daně z příjmů a daňové přiznání.

23.11. Zvýšení platby za státní pojištěnce 2019

Od 1. 1. 2019 (§ 3c zákona 297/2017 Sb.) se zvyšuje měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 7.177 na 7.540 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

21.11. Změny v pojištění OSVČ 2019

Od ledna 2019 se mění splatnost záloh OSVČ na důchodové i nemocenské pojištění. Záloha za prosinec. Minimální zálohy.

20.11. Zrušení karenční doby

Novelou zákoníku práce se ruší karenční doba, tzn. doba prvních tří neplacených dnů nemoci. Zároveň se zaměstnavatelům sníží odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %. Změna by měla nabýt účinnosti 1. 7. 2019. K tomu je ještě třeba schválení Senátem, souhlas prezidenta a zveřejnění ve Sbírce předpisů ČR.

19.11. Doklad o použití

Co je doklad o použití, jaké má náležitosti. Vystavení a evidence tohoto dokladu v programu Účto.

16.11. Omezení provozu ePodání na ČSSZ

Z technických důvodů bude DIS-systém pro příjem a zpracování ePodání na ČSSZ od pátku 16. 11. 2018 cca 15 hod. do pondělí 19. 11. 2018 cca 6 hod. částečně omezen. Po dobu částečné odstávky nebudou zpracovávána ePodání zaslaná prostřednictvím datových schránek a klienti nebudou dostávat odpovědi. Příjem ePodání přes rozhraní VREP může být krátkodobě omezen. V tomto období bude také omezena možnost zasílání ePodání prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Zdroj: ČSSZ

15.11. Zvýšení minimální mzdy

Od ledna 2019 se zvýší minimální mzda o 1.150 Kč, tj. z 12.200 na 13.350 Kč. Dohodli se na tom zástupci koaličních stran ANO a ČSSD.

14.11. Zahraniční stravné v roce 2019

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou sazby zahraničního stravného pro rok 2019. Srovnání s rokem 2018.

12.11. Přehled o platbě pojistného – ePodání

Měsíční Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele lze z Účta zaslat zdravotní pojišťovně dvojím způsobem: odesláním souboru přes portál ZP nebo datovou schránkou.

09.11. Vyhledávání v registru Ares – pro uživatele s Windows XP

Pokud vám v účtu 2018 přestalo fungovat vyhledávání v registru Ares, nainstalujte si aktualizaci. Před instalací účto vypněte.

08.11. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 1.50 % na 1.75 %. Změna je účinná od 2. listopadu 2018. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %).

06.11. Oznámení o nástupu – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání Oznámení o nástupu do zaměstnání z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

05.11. Rozhodná částka pro nemocenské pojištění 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo od 1. 1. 2019 zvýšení částky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na 3.000 Kč. Např. odměna z dohody o pracovní činnosti (sjednané jako zaměstnání malého rozsahu) nebude do částky 2.999 Kč podléhat odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Sdělení vyšlo pod číslem 236/2018 Sbírky předpisů.

01.11.Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.