31.12. Cestovní náhrady

Vyhláškou MPSV číslo 358/2019 Sb. se od 1. 1. 2020 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2019.

30.12. Náklady na bydlení 2020

Nařízením vlády číslo 349/2019 Sb. se od roku 2020 zvyšují normativní náklady na bydlení z 6.233 na 6.502 Kč (jedna osoba, obce s 50.000 až 99.999 obyvateli). Tento parametr, který ovlivňuje výpočet exekuční srážky ze mzdy, bude nastaven v Účtu 2020.

23.12. Optimalizace finančních úřadů

Finanční správa informuje o převedení 33 územních pracovišť k 1. 1. 2020 do tzv. optimalizovaného režimu. Zpracovala také garantovaný rozsah služeb, které budou územní pracoviště zajišťovat. Zdroj: Tisková zpráva FS

20.12. Minimální mzda

Nařízením vlády číslo 347/2019 Sbírky předpisů se s účinností od 1. 1. 2020 zvyšuje minimální hodinová mzda na 87.30 Kč a minimální měsíční mzda na 14.600 Kč. Navyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy.

19.12. SYSTÉM / Zvětšení okna s účtem

Máte systém Windows 7/8/10 či Vista a účto se zobrazuje v malém okně? Bohužel ani jeden systém nepodporuje celoobrazovkový režim, tak jak to nabízel Windows XP. Řešením je zvětšit okno.

18.12. Novela zákoníku práce

Vláda schválila novelu zákoníku práce, kde se např. navrhuje možnost zavedení sdíleného pracovního místa (o jednu pracovní pozici se mohou podělit dva nebo více zaměstnanců s kratší pracovní dobou a stejnou pracovní náplní) nebo mění výpočet nároku na dovolenou (místo odpracovaných dnů se bude vycházet z odpracovaných hodin). Zdroj: Tisková zpráva MPSV

17.12. Sazby u tepla a chladu 2020

GFŘ vydala Informaci k uplatňování sazeb u tepla a chladu od 1. 1. 2020. Teplo a chlad budou od 1. 1. 2020 podléhat sazbě 10 %. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné vždy ke dni odečtu z měřícího zařízení. Pouze v případech, kdy se skutečná spotřeba zjišťuje jinak než odečtem, lze vycházet ze dne zjištění skutečné spotřeby. Informace také přináší příklady uplatnění sazeb DPH při zúčtování záloh.

16.12. Výsledek hospodaření v průběhu zdaňovacího období

Pro zjištění hospodářského výsledku v průběhu kalendářního roku můžete v Účtu využít několik nástrojů – součty sloupců deníku, rozvahu ke dni, kalkulačku daně z příjmů a daňové přiznání.

13.12. Plošný reverse charge

Česká republika může používat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti na veškerá zdanitelná plnění u zboží a služeb u jednotlivých transakcí nad 17.500 EUR (cca 450.000 Kč). K zavedení je třeba změna legislativy. Opatření by tak mohlo být účinné k 1. 1. 2021 a platilo by do 30. 6. 2022, pokud EU platnost výjimky neprodlouží. Zdroj: Tisková zpráva MF

11.12. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

09.12. Záloha na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy v Účtu.

06.12. IBAN A BIC (SWIFT)

Možnosti zadání údajů IBAN a BIC (SWIFT) v Účtu. Struktura a kalkulátor IBAN.

04.12. Novela daňového řádu

„Pozitiva“ novely daňového řádu (v současné době po 1. čtení ve Sněmovně) shrnuje komentář ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové. Ze změn vybíráme: možnost online komunikace s finanční správou, zkrácení doby vracení přeplatku na dani z příjmů na 15 dnů, snížení úroků z prodlení ze 16 na 10 %, zrušení bezsankční 5-ti denní lhůty za pozdní podání přiznání, zavedení zálohy na daňový odpočet DPH, prodloužení lhůty výplaty odpočtů z 30 na 45 dnů. Účinnost se předpokládá v průběhu roku 2020.

02.12. EET – postup v Účtu

Jak zaevidovat tržbu v Účtu. Předpoklady, místa pro evidenci, příklad evidence příjmového dokladu v peněžním deníku. Testovací prostředí.