seznam

GDPR memorandum Tichý & spol.

Obecně o GDPR

GDPR – účto 2018 verze 5

Hesla a práva

GDPR v Účtu

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

seznam s anotací

GDPR memorandum Tichý & spol.

Informace o způsobu zpracování osobních dat uživatelů programu účto a právech souvisejících.

Hesla a práva

Jak zaheslovat program a nastavit uživatelská práva. Uživatel, vstupní heslo, administrátor, blokované agendy, startovací klávesy, účtovaná firma. Příklady.

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

V květnu 2018 začíná platit nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), které upravuje povinnosti osob nakládajících s osobními údaji. Nabízíme proto stručný náhled problematiky ochrany osobních údajů v rovině zaměstnavatel - zaměstnanec.