31.01. Mzdy v roce 2020

Změny v oblasti mezd v roce 2020. Minimální mzda, vysoké příjmy, redukční hranice, exekuční kalkulačka, eNeschopenka. Porovnání s rokem 2019.

30.01. Sleva na manželku/manžela

Za jakých podmínek lze uplatnit slevu na druhého z manželů. Co patří či nepatří do příjmů. Zdaňovací období. Sleva v daňovém přiznání.

29.01. Vyúčtování srážkové daně za rok 2019

Vyúčtování srážkové daně – tiskopis, termín předložení, zpracování a tisk v Účtu. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

28.01. Vyúčtování zálohové daně za rok 2019

Vyúčtování zálohové daně – tiskopis, termín předložení, zpracování v Účtu. Příloha Počet zaměstnanců, další přílohy. Daňový bonus, vrácený přeplatek z vyúčtování. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

27.01. Daň z nemovitých věcí v roce 2020

Předmět a poplatník daně. Daňové přiznání, termín pro podání, forma podání. Splatnost daně, způsoby platby. Informace do datovek či emailem.

24.01. Formuláře Prohlášení k dani a Žádost o roční zúčtování

Pro rok 2020 platí vzor 26 tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Finanční správa informuje, že vzor 25 a vzory předchozí (na tři zdaňovací období) bude možné i nadále využívat u zaměstnanců, kteří budou činit prohlášení k dani pouze listinnou formou. U zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění je využitelný vzor 24 a 25, u daňových nerezidentů ČR se doporučuje nepoužívat vzory nižší než je vzor tiskopisu 25. V Účtu 2020 najdete Prohlášení k dani vzor 26 a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění vzor 1.

23.01. Paušální výdaje

Srovnání výdajů procentem z příjmů pro roky 2018 a 2019. Podmínky použití, pokyn GFŘ.

22.01. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Finanční správa zveřejnila Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019 a pro zdaňovací období 2020. Aktualizace je k 7. 1. 2020.

Dozvíte se zde například: Změní-li poplatník v průběhu měsíce zaměstnavatele (mzdu pobírá v tomto měsíci od více plátců daně, ale postupně za sebou), může pro účely výpočtu zálohy na daň podepsat Prohlášení k dani též u nového plátce. Oba plátci daně mu pak za tento měsíc vypočtou zálohu měsíční sazbou daně, ale slevu na dani a daňové zvýhodnění může poskytnout poplatníkovi pouze jeden z nich, zpravidla ten, od kterého poplatník odchází.

21.01. Daňově nejvýhodnější stravenka 2020

Cena nejvýhodnější stravenky pro rok 2020 činí 131 Kč. Daňovými výdaji zaměstnavatele jsou příspěvky zaměstnavatele na stravování zaměstnanců poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu (55 % z 131 Kč činí 72.05 Kč), maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin (70 % z 103 Kč je 72.10 Kč). U zaměstnance je hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem jako nepeněžní plnění osvobozena. Průměrná cena oběda podle společnosti Sodexo Benefity se pohybuje okolo 127 Kč.

20.01. Přiznání k DPH za IV. čtvrtletí 2019

V přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2019 nezapomeňte vypořádat nárok na odpočet daně, provést opravu či úpravu odpočtu, případně oznámit změnu zdaňovacího období.

17.01. Vypořádací koeficient

Plátce, který v průběhu roku krátil DPH na vstupu, je povinen v přiznání za poslední zdaňovací období roku vypořádat nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění. Postup v programu Účto. Příklad.

16.01. Jak vybrat správnou tiskárnu k účtu?

Vzhledem k tomu, že účto tiskne na výchozí tiskárnu ve Windows, není potřeba brát při výběru nové tiskárny na účto ohledy. Pokud tiskárna tiskne z Windows, měla by tisknout i z účta.

15.01. Jak získat informace o neschopnostech zaměstnanců?

Informace o dočasně práce neschopných zaměstnancích můžete od ČSSZ získat trojím způsobem, tj. službou VREP, datovkou nebo pomocí ePortálu ČSSZ.

14.01. Windows Defender brání instalaci Účta

Postup instalace Účta 2020 v situaci, kdy Windows Defender doporučuje aplikaci nespouštět.

13.01. Jednotné kurzy za rok 2019

Generální finanční ředitelství stanovilo pokynem GFŘ-D-42 jednotné kurzy za rok 2019. Podle § 38/1 ZDP použije jednotný kurz poplatník, který nevede účetnictví a nevyužije-li kurzy devizového trhu uplatňované podle předpisů o účetnictví (denní či pevný kurz). Pro 1 EUR platí kurz 25.66 Kč, pro 1 USD (americký dolar) 22.93 Kč, pro 1 GBP (anglická libra) 29.31 Kč. Příjmy a výdaje v cizí měně evidované v daňové evidenci se přepočítají podle § 38 zákona. V daňové evidenci se ke konci zdaňovacího období neprovádí přepočet zůstatku devizového účtu nebo valutové pokladny, ani se nepřeceňují pohledávky nebo dluhy v cizí měně.

10.01. Novinky v Účtu 2020

Informace o novinkách najdete zde nebo v programu v /Nápověda /Novinky a tipy /Novinky 2020 nebo /Nápověda /Příručky k programu /Rozdílová dokumentace 2020 a /Doplňte si do příručky.

09.01. Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2020

Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2020, nové minimální/maximální zálohy na důchodové pojištění platí od podání Přehledu za rok 2019. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Porovnání s rokem 2019. Den platby.

08.01. Silniční daň za rok 2019

Přiznání k silniční dani za rok 2019, termín odevzdání, snížení/zvýšení daně, osvobození od daně. Postup v Účtu. ePodání, daňový portál, datová schránka.

07.01. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Ministerstvo financí zveřejňuje Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku. Poslední aktualizace je ke dni 20. 12. 2019.

06.01. Daňové tiskopisy za rok 2019 a pro rok 2020

Jaké jsou novinky v daňových formulářích k 1. 1. 2020?

  1. Nové formuláře za rok 2019: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (mění se pokyny a přílohy číslo 1 až 3, základní formulář beze změny), Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
  2. Formuláře beze změny: Přiznání k dani silniční za rok 2019 (aktualizovány pouze pokyny k vyplnění), Vyúčtování zálohové daně za rok 2019 (aktualizovány pokyny a příloha Počet zaměstnanců), Vyúčtování srážkové daně za rok 2019, Přiznání k DPH, Žádost o poukázání měsíčního bonusu, Žádost o poukázání ročního bonusu, Potvrzení zaměstnavatele děti, Potvrzení zaměstnavatele děti pro DPFO, Prohlášení k dani, Žádost o roční zúčtování, Potvrzení o příjmech ze ZČ – zálohy, Potvrzení o příjmech ze ZČ – srážka.

03.01. Změny v oblasti práce a sociálních věcí 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí v tiskové zprávě informuje o novinkách pro rok 2020. Vzroste minimální mzda (měsíční z 13.350 Kč na 14.600 Kč, hodinová z 79,80 Kč na 87,30 Kč), zvyšují se nejnižší úrovně zaručené mzdy, zahajuje ostrý provoz systému eNeschopenka, zvyšují se minimální měsíční zálohy pojistného OSVČ na sociální zabezpečení (2.544 Kč pro hlavní a 1.018 Kč pro vedlejší činnost), zvyšuje se maximální vyměřovací základ pro placení pojistného (na 1.672.080 Kč), zvyšuje se rozhodná částka pro účast OSVČ na důchodovém pojištění (na 83.603 Kč), zvyšují se redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění (1.162 Kč, 1.742 Kč, 3.484 Kč).

02.01. Přehled daňových změn pro rok 2020

Ministerstvo financí připravilo Přehled nejdůležitějších změn v gesci MF pro rok 2020. Od 1. 5. 2020 se povinnost evidence tržeb rozšíří na zbývající subjekty přijímající hotovostní tržby. Ke stejnému datu se sníží sazba DPH na 10 % u vodného a stočného, stravovacích služeb, podávání nealko nápojů a točeného piva, služeb čištění prostor, mytí oken, domácí péče, opravy obuvi, oděvů, jízdních kol, kadeřnické a holičské služby, prodeje knih. Již pro rok 2019 je možné využít vyšších stropů pro výdaje uplatňovaných procentem z příjmů. Zvyšuje se spotřební daň u tabákových výrobků a tvrdého alkoholu. Zvyšuje se sazba daně z hazardních her. V IV.Q.2020 se předpokládá spuštění online finančního úřadu.