31.05. Právní elektronický systém (PES)

Každé podnikání je jiné a pro podnikatele je složité sledovat všechny zákony a novely, které se týkají jejich podnikání. Proto vznikl Právní elektronický systém. Ten informuje o povinnostech podnikatelů, které pro ně vyplývají ze zákonů a dalších právních předpisů. Systém pomůže zjistit, co kam poslat, co kam dodat, co kde zaplatit, co kde splnit.

30.05. Náhrada jízdních výdajů zaměstnance a podnikatele

Srovnání cestovních náhrad zaměstnance a podnikatele. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty a sazby základních náhrad v roce 2019. Průměrná spotřeba, vozidlo na LPG/CNG.

28.05. Den daňové svobody 2019

Den daňové svobody je pomyslnou hranicí v kalendářním roce, která rozděluje rok do 2 období. V prvním období pomyslně vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády, vládních a veřejných institucí. Toto období končí dnem daňové svobody, od tohoto dne vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných penězích rozhodujeme podle vlastního uvážení. V roce 2019 připadá Den daňové svobody na 28. květen (loni na 22. květen). Zdroj: Liberální institut

27.05. Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Příklady. Evidence exekucí.

24.05. Moderní a jednoduché daně

Ministerstvo financí představilo novelu daňového řádu, která má přinést rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Obsahuje například:

23.05. Absurdita roku 2019

Za vítěze ankety Absurdita roku 2019 bylo Hospodářskými novinami vyhlášeny sankce pro zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci se ocitli v exekuci. Zaměstnavatel musí ze zákona poskytnout součinnost exekutorům, jinak mu hrozí sankce až do výše 50 tisíc Kč. Zákon přitom nedefinuje jasně, co všechno poskytnutí součinnosti zahrnuje.

22.05. Ostatní nemocenské dávky

Peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, dlouhodobé ošetřovné. Postup v Účtu – absence, příloha k žádosti o dávku.

20.05. Ošetřovné

Podmínky nároku na ošetřovné, podpůrčí doba, výše ošetřovného, postup zaměstnance i zaměstnavatele. Postup v Účtu – absence, příloha k žádosti o ošetřovné.

17.05. Sazbový balíček MF 2020

Ministerstvo financí představilo sazbový balíček, který s účinností od 1. 1. 2020 upravuje zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu.

MF navrhuje zvýšení sazby spotřební daně z cigaret z 27 % na 30 % u procentní části sazby a z 1.46 na 1.61 Kč/kus u pevné části sazby daně, z 2.63 na 2.90 Kč/kus u minimální části sazby daně. S tím souvisí i návrh na zvýšení spotřební daně u doutníků, tabáku ke kouření, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků o cca 10 %.

V případě lihu navrhuje MF zvýšení spotřební daně na 0,5 litru 40 % alkoholu z 57 Kč na 64,5 Kč.

Součástí balíčku je také úprava sazeb daně z hazardních her. MF navrhuje zvýšení sazby z 23 % na 25 % pro dílčí daň z kursových sázek, totalizátorových her, tombol a turnajů malého rozsahu a z 23 % na 30 % pro dílčí daň z loterií, bing a živých her.

16.05. ELDP za rok 2018

Evidenční listy důchodového pojištění za rok 2018 odevzdejte ČSSZ do 30. května 2019. Návody:
1) ELDP za rok 2018
2) ELDP – ePodání

15.05. Platba daně z nemovitých věcí

Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí.

13.05. Roční uzávěrka

Kdy a jak provést roční uzávěrku v Účtu. Nastavení a změny. Uzávěrka na zkoušku.

10.05. Digitální daň 7 %

Ministerstvo financí připravuje zákon o dani z vybraných internetových služeb, který zavede 7 % daň na umisťování cílené reklamy na digitální rozhraní společnostmi se stanoveným globálním obratem. Roční výnos daně se předpokládá okolo 5 mld. Kč. Účinnost zákona nastane nejdříve v polovině roku 2020. Zdroj: Tisková zpráva MF.

09.05. Odměna člena zastupitelstva

Odměna neuvolněného člena zastupitelstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

07.05. Změna v nemocenském pojištění OSVČ od 1. 7. 2019

Zákonem číslo 32/2019 Sb. dochází s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení tzv. karenční doby. Z důvodu jednotnosti sazeb se i u OSVČ snižuje sazba pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %, tedy z 2,3 % na 2,1 % z měsíčního vyměřovacího základu. V souvislosti s tímto snížením dochází ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění OSVČ, a to na 126 Kč (od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 činí 138 Kč). Podrobněji v informaci ČSSZ.

03.05. Odměna člena družstva

Odměna člena družstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění.

03.05. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 1.75 % na 2.00 %. Změna je účinná od 3. května 2019. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %).

02.05. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.