31.10. Konec platnosti certifikátů pro EET

Během letošního roku a začátkem roku 2020 dochází postupně k ukončení platnosti pokladních certifikátů pro zařízení elektronické evidence tržeb poplatníkům, kteří si vygenerovali pokladní certifikát v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb, tzn. před třemi lety. V nadcházejícím měsíci listopadu expiruje téměř 38 tisíc pokladních certifikátů. Finanční správa proto připomíná poplatníkům, aby si zkontrolovali platnost svého certifikátu a včas si ho vyměnili za nový. Zdroj: Finanční správa

30.10. Změna zdaňovacího období DPH

Zdaňovacím období u nového plátce v roce registrace a následujícím je kalendářní měsíc. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně na žádost plátce podanou do konce měsíce října roku, v němž byl plátce registrován, rozhodnout, že změnu zdaňovacího období lze učinit pro bezprostředně následující kalendářní rok.

29.10. Náležitosti obchodních listin

Povinné náležitosti obchodních listin stanoví občanský zákoník v § 435. Patří mezi ně i údaj o zápisu do veřejného rejstříku či jiné evidence.

25.10. Odstávka systému pro příjem ePodání na ČSSZ

Z technických důvodů bude DIS-systém pro příjem a zpracování ePodání na ČSSZ od pátku 25. 10. 2019 cca 15 hod. do neděle 27. 10. 2019 cca 17 hod. odstaven. Po dobu odstávky nebude možné zasílat ePodání na VREP. Podání zaslaná prostřednictvím datových schránek nebudou zpracovávána a podávající nebudou dostávat protokol o výsledku zpracování. Zdroj: ČSSZ

22.10. Zvláštní režim EET

Je určen pro fyzické osoby, kteří splní podmínky (není plátce DPH, má maximálně 2 zaměstnance, hotovostní tržby za předcházející 4 čtvrtletí nepřesáhly 600.000 Kč a zároveň předpokládaná výše ve 12 následujících měsících nepřesáhne 600.000 Kč). Tito poplatníci požádají finanční správu (lze od 1. 2. 2020) o zvláštní režim, obdrží povolení, nafasují účtenky. Podnikatel bude vydávat papírové „úřední“ účtenky a do 20 dnů po skončení čtvrtletí podá správci daně oznámení o tržbách.

21.10. Následné souhrnné hlášení

Postup při podávání následného souhrnné hlášení. Termín podání, způsoby opravy. Příklad s postupem v Účtu i na daňovém portále.

18.10. Paušální daň 5.500 Kč

Na základě koaliční shody připravuje Ministerstvo financí návrh paušální daně. Ten by se týkal podnikatelů do obratu 1 mil. Kč. a činil by cca 5.500 Kč měsíčně. Částka by zahrnovala platbu sociálního pojištění (minimální odvod + 15 %), zdravotního pojištění (minimální odvod) a daně (cca 100 Kč). Zavedení se připravuje k 1. 1. 2021. Zdroj: Tisková zpráva MF

16.10. Zaokrouhlení celkové částky

Finanční správa vydala informaci „Výpočet DPH a zaokrouhlení od 1. 10. 2019“, kde se vyjadřuje k DPH u daňových dokladů placených bezhotovostně a zaokrouhlených na celé koruny.

Pokud poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani. Pro doplnění uvádíme, že zaokrouhlením je ve všech případech hotovostní i bezhotovostní úplaty míněno pouze zaokrouhlení na nejbližší celou korunu.“

14.10. Přiznání k DPH v roce 2019

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

11.10. Poslední vlna EET

Novela zákona o evidenci tržeb vyšla ve Sbírce předpisů ČR pod číslem 256 a nabývá účinnosti 1. 11. 2019. Poslední vlna evidence tržeb se tedy spustí k 1. 5. 2020.

10.10. Přestal vám fungovat tisk z účta?

Po aktualizaci 32bitových systémů Windows přestal fungovat tisk z účta s chybovým hlášením: Unexpected error, quitting. Proto již nelze tisknout přes tiskový ovladač Windows 1 a je nutné nastavit tisk pomocí Windows 3.

Volte Ostatní /Tisk z účta /Tiskárna /Nastavit tiskárnu Windows /Windows 3 /Nastavit, potvrďte Vybrat tiskárnu 13. Výchozí tiskárna Windows 3.=A, nabízené parametry opusťte klávesou Esc, modré hlášení potvrďte Enterem a po Esc potvrďte hlášení Zapsat změnu tiskárny=A a ukončete účto.

Po spuštění účta se začne používat ovladač Windows 3, který je i po aktualizaci Windows funkční.

09.10. Minimální mzda v EU

Podívejte se na tabulku minimálních měsíčních mezd v jednotlivých zemích EU. Nejvyšší minimální mzda je v Lucembursku 2.071 EUR, nejnižší v Bulharsku 286 EUR, v Česku je 519 EUR. Některé další země EU: Německo 1.557 EUR, Velká Británie 1.525 EUR, Francie 1.521 EUR, Polsko 523 EUR, Slovensko 520 EUR, Maďarsko 464 EUR.

07.10. Rezervy v daňové evidenci

Pravidla pro tvorbu daňových rezerv jsou stanovena v zákoně o rezervách. Mohou je tvořit také podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci.

04.10. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

02.10. Zaokrouhlení u faktur

Doporučené parametry zaokrouhlení celkové částky a výpočtu DPH u vystavených faktur po 1. 10. 2019. Postup v Účtu.