29.11. Zvýšení minimální mzdy

Od ledna 2020 se zvýší minimální mzda o 1.250 Kč, tj. z 13.350 na 14.600 Kč. Dohodli se na tom zástupci koaličních stran ANO a ČSSD. Zdroj: Tisková zpráva MPSV

28.11. Ústavní soud zrušil § 72 odst. 1 daňového řádu

Ústavní soud zrušil § 72/1 daňového řádu, a to ke dni 1. 1. 2021. (§ 72/1 DŘ: Přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení lze podat jen na tiskopise vydaném MF nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem.) Ústavní soud má za to, že vůči institutu předepsaného tiskopisu nelze z hlediska ústavnosti nic namítat, jestliže však je vyplnění tiskopisu ukládáno jako povinnost, je třeba, aby jeho obsah byl stanoven právním předpisem. Zdroj: Zpráva Ústavního soudu

27.11. Zahraniční stravné v roce 2020

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou sazby zahraničního stravného pro rok 2020. Srovnání s rokem 2019.

26.11. EET – nastavení v Účtu

Před evidencí tržeb je třeba v Účtu nastavit parametry EET a provést test EET.

22.11. Platby zdravotního pojištění v roce 2020

Od 1. 1. 2020 se zvýší:

  1. Minimální záloha OSVČ z 2.208 Kč na 2.352 Kč.
  2. Částka, kterou za své pojištěnce platí stát z 1.018 Kč na 1.067 Kč.
  3. Pojistné osob bez zdanitelných příjmů a minimální pojistné zaměstnanců, které činí 13,5 % z minimální mzdy. O výši minimální mzdy rozhodne Vláda ČR.

Zdroj: VZP

20.11. Přiznání k DPFO za rok 2019

Finanční správa zveřejnila tiskopisy Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019. Základní čtyřstránková část se nemění, zůstává v platnosti vzor 25. Nové pokyny upozorňují na odchylky oproti roku 2018, tj. ř59 solidární zvýšení daně se počítá až od částky 1.569.552 Kč, ř69a sleva za umístění dítěte může dosáhnout výše 13.350 Kč/dítě. Změny v přílohách 1 až 2 vyplývají ze zvýšení maximálního limitu výdajových paušálů na dvojnásobek (ř102 přílohy číslo 1, ř202 a tabulka ostatních příjmů přílohy číslo 2).

18.11. Vyloučené doby a vyloučené dny

Jaký je rozdíl mezi pojmy vyloučené doby a vyloučené dny?

15.11. Zvýšení platby za státní pojištěnce 2020

Od 1. 1. 2020 (§ 3c zákona 297/2017 Sb.) se zvyšuje měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 7.540 na 7.903 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

14.11. Návrh zákona o účetnictví

Ministerstvo financí zpracovalo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a poslalo jej do mezirezortního připomínkového řízení. Jednou ze změn pro fyzické osoby podnikatele je zrušení povinnosti vést podvojné účetnictví při překročení hranice 25 mil. Kč ročního obratu. Zdroj: Tisková zpráva MF

13.11. Varianty minimální mzdy 2020

V návrhu nařízení vlády o změně minimální mzdy pro rok 2020 se objevují tři varianty zvýšení minimální mzdy:

  1. 14.700 Kč/měs., 87.90 Kč/hod.
  2. 15.000 Kč/měs., 89.60 Kč/hod.
  3. 14.500 Kč/měs., 86.70 Kč/hod.

11.11. Oprava výše pohledávky v insolvenci

Jak zapsat větu, kterou se opravuje pohledávka v insolvenci.

08.11. Kalkulačky dávek a náhrad v roce 2020

MPSV připravilo kalkulačky pro výpočet dávek v roce 2020 a kalkulačku pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2020.

07.11. EET – certifikát

Jak vytvořit a stáhnout certifikát pro EET z daňového portálu. Zkopírování certifikátu, nastavení cesty v Účtu.

05.11. Redukční hranice 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2020 takto:
a) první redukční hranice činí 1.162 Kč (1.090 Kč v roce 2019),
b) druhá redukční hranice činí 1.742 Kč (1.635 Kč v roce 2019),
c) třetí redukční hranice činí 3.484 Kč (3.270 Kč v roce 2019).
Sdělení vyšlo pod číslem 270/2019 Sbírky předpisů.

04.11. Hromadné oznámení zaměstnavatele – ePodání

Hromadné oznámení zaměstnavatele lze elektronicky z Účta zaslat zdravotní pojišťovně dvojím způsobem: odesláním souboru přes portál ZP nebo datovou schránkou.

01.11. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.