seznam

EET – Účto

EET – harmonogram

EET – evidovaná tržba

EET – povinnosti poplatníka

Chybové stavy při EET z účta a jejich řešení.

seznam s anotací

EET – Účto

Práce s EET v Účtu. Předpoklady, nastavení, postup. Vzory dokladů, seznam evidovaných tržeb, testovací prostředí.

EET – harmonogram

Povinnost evidovat tržby poplatníkem je rozdělena do 4 fází s termíny 1. 12. 2016, 1. 3. 2017, 1. 3. 2018 a 1. 6. 2018. Záleží na činnosti poplatníka, resp. zařazení do klasifikace NACE.

EET – evidovaná tržba

Subjekt a předmět evidence tržeb, evidovaná tržba, tržby ve zjednodušeném režimu a tržby vyloučené z evidence tržeb.

EET – povinnosti poplatníka

Žádost o autentizační údaje, žádost o certifikát. Způsoby evidence tržeb, údaje na účtence, informační povinnost.

Chybové stavy při EET z účta a jejich řešení.

Nabízíme přehled hlášení chybových stavů při elektronickém evidování tržeb (EET) z účta s jejich řešením. Bohužel většina nesrozumitelných hlášení pochází z využívaných přenosových protokolů, a proto je nelze upravit do srozumitelnějšího tvaru.