30.05. Žádost o stanovení záloh jinak

Máte povinnost placení vysokých záloh na dani z příjmů a očekáváte oproti předešlému zdaňovacímu období nižší základ daně? Požádejte místně příslušného správce daně o stanovení záloh jinak.

28.05. Dodatečné přiznání k DPH

Způsob zpracování dodatečného přiznání k DPH v programu Účto. Příklady zaúčtování dodatečných oprav – neodvedená daň na výstupu, nesprávná sazba daně na vstupu, dvakrát uplatněný odpočet.

25.05. Den daňové svobody 2018

Den daňové svobody je pomyslnou hranicí v kalendářním roce, která rozděluje rok do 2období. V prvním období pomyslně vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády, vládních a veřejných institucí. Toto období končí dnem daňové svobody, od tohoto dne vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných penězích rozhodujeme podle vlastního uvážení. V roce 2018 připadá Den daňové svobody na 22. květen (loni na 29. květen). Zdroj: Liberální institut

24.05. Náležitosti obchodních listin

Povinné náležitosti obchodních listin stanoví občanský zákoník v § 435. Patří mezi ně i údaj o zápisu do veřejného rejstříku či jiné evidence.

22.05. Náhrada jízdních výdajů zaměstnance a podnikatele

Srovnání cestovních náhrad zaměstnance a podnikatele. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty a sazby základních náhrad v roce 2018. Průměrná spotřeba, vozidlo na LPG/CNG.

21.05. Dodatečné přiznání k DPFO

Typy dodatečných přiznání. Termín a obsah podání. Příklad zpracování dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob v programu Účto. Sankce.

18.05. ELDP za rok 2017

Evidenční listy důchodového pojištění za rok 2017 odevzdejte ČSSZ do 30. května 2018. Návody:
1) ELDP za rok 2017
2) ELDP – ePodání

17.05. Platba daně z nemovitých věcí

Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí.

15.05. GDPR v Účtu

Seznamte se s možnostmi programu v oblasti GDPR.

15.05. Absurdita roku 2018

Za vítěze ankety Absurdita roku 2018 bylo Hospodářskými novinami vyhlášeno zadržování nadměrných odpočtů DPH v průběhu kontroly finančního úřadu. Finanční správa zareagovala článkem Absurdita roku je opravdu absurdní.

11.05. Skupiny prací

Obecné charakteristiky skupin prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy a příklady prací ve skupinách podle oborů najdete v příloze nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.

10.05. Hesla a práva

Jak zaheslovat program a nastavit uživatelská práva. Uživatel, vstupní heslo, administrátor, blokované agendy, startovací klávesy, účtovaná firma. Příklady.

09.05. Upozornění k tiskopisu přiznání k DPFO

Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob, jimž vznikne podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2018 již v průběhu roku 2018, že mohou využít tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2017 MFin 5405 vzor 24 a související přílohy, nebo zkrácený tiskopis MFin 5405/D vzor 2. Nelze podat pomocí aplikace EPO.

Odchylky oproti roku 2017: ř59 solidární zvýšení daně od 1.438.992 Kč, ř69a sleva za umístění dítěte až do výše 12.200 Kč/dítě, ř72 daňové zvýhodnění na první dítě je 1.267 Kč/měs., ř75 příjem pro daňový bonus alespoň ve výši 73.200 Kč, příloha číslo 1 a číslo 2 – výdajové paušály lze uplatnit pouze ve snížených limitech.

04.05. Zasílání informace o dani z nemovitých věcí datovkou

Finanční správa zavádí od letošního roku novou službu spočívající v zasílání informace pro placení daně z nemovitých věcí fyzickým osobám do datové schránky fyzické osoby, případně do datové schránky podnikající fyzické osoby. Zpráva obsahuje informaci o výši daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu. Fyzické osobě s datovou schránkou již nebude zasílána složenka.

04.05. Plátci DPH v členských státech EU

Formát daňových identifikačních čísel v jednotlivých zemích EU. Ověřování plátců DPH z EU. Postup v Účtu.